45 fots containere på vogntog

Et uavklart regelverk førte til at Statens vegvesens kontrollører nylig ila sju vogntog som fraktet containere på 45 fot kjøreforbud. Etter reaksjoner fra bransjen har Vegvesenet avklart at det er lov å frakte slike containere i Norge og vil oppdatere regelverket, skriver vegvesen.no.

 

Store containere kommer hele tida til norske sjøhavner, og blir lastet over på vogntog eller vanlige tog for å fraktes til bestemmelsesstedet. Regelverket om bruk av kjøretøy, som er bundet av direktiver fra EU, sier at containere på over 45 fot er litt for lange til å fraktes på norske veger. Uttalelser fra EU-kommisjonen fra 2006 åpnet opp for at medlemsstatene kan tillate nasjonal transport direkte til og fra sjøtransport eller jernbane og frem til bestemmelsessted dersom medlemsstaten ønsker det.

- I 2006 kom nye tolkninger som foreløpig ikke er implementert i regelverket vårt, sier rådgiver Thomas Magnussen i Statens vegvesen. – Vi presiserer at i praksis har våre kontrollører latt disse vogntogene passere, og at det er først i det siste vi ser at 45 fots containere blir tatt i kontroll.

Rask reaksjon

Vogntogbransjen reagerte umiddelbart på praksisen, som for dem var uforståelig og ny.- Da vi forsto sammenhengen reagerte vi med en gang, fortsetter Magnussen. - Derfor gjør vi nå et generelt unntak og lar 45 fots containere bli fraktet i Norge og unntaket gjelder fram til vi får nedfelt dette i kjøretøyregelverket.

Det er gått ut brev til bransjeaktørene i dag med denne nyheten.