Arve Brekkhus

4,2 milliarder til Statsbygg

Statsbygg skal prosjektere og bygge for 4,2 milliarder kroner i 2015. Blant annet skal verneverdige bygg på Bygdøy i Oslo rehabiliteres.

I alt 20 millioner kroner foreslås til rehabilitering av kulturhistoriske bygg neste år. Midlene skal blant annet brukes på vernede kulturhistoriske bygninger på Bygdøy. Det skal settes av i alt 100 millioner kroner over en femårsperiode for å hente inn et stort vedlikeholdsetterslep. Forslaget innebærer at Statsbygg kan gå i gang med nødvendig rehabilitering av bygninger med høy kulturhistorisk verdi.

- Statsbygg er opptatt av å ta vare på nasjonale kulturhistoriske verdier. Jeg er glad for at vi nå kan gå i gang med de omfattende arbeidene disse eiendommene har behov for, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Andre prosjekter som får bevilgning neste år:

* Planlegging av nytt regjeringskvartal med 55 mill. kroner*

* Beredskapssenteret for politiet, planlegging og prosjektering med 30 mill. kroner

* Kapasitetsutvidelse ved Politiets utlendingsinternat på Trandum med 49 mill. kroner Kostnadsramme utgjør 139 mill. kroner.

* Kapasitetsutvidelser av eksisterende fengsler med 58 mill. kroner