Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, sammen med lærlinger og nyslåtte fagfolk fra entreprenørene Kruse Smith, Stangeland Maskin, SV Betong og Vest Betong på byggeplassen for nytt universitetssykehus i Stavanger. Foto: Ingveig Tveranger/nye SUS

39 lærlinger på byggeplassen for nytt universitetssykehus i Stavanger

39 lærlinger har sitt daglige virke på byggeplassen for nytt universitetssykehus i Stavanger, noen på deltid og mange på heltid.

- Vi ønsker alle lærlinger velkommen på vår byggeplass, og har satt det som et tydelig krav i våre kontrakter. For å få tildelt kontrakt her må selskapene forplikte seg til en lærlingeandel på 7 prosent og minst 40 prosent andel fagarbeidere, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for det nye universitetssykehuset i Stavanger (SUS), i en pressemelding.

Det nye universitetssykehuset i Stavanger blir på 105.000 kvadratmeter, og snart blir det avklart om prosjektet øker opp til 125.000 kvadratmeter.

Det er 39 personer som enten har fullført eller er på vei til å fullføre fagbrev innen byggfagene på nye SUS.

 -Grunnen til at vi på nye SUS ønsker å ta samfunnsansvar med å aktivt legge til rett for fagutdanning her på byggeplassen er at vårt prosjekt er betalt av skattepenger. Da skulle det bare mangle om vi ikke går foran som et godt eksempel og åpner døren for ungdom som skal inn i arbeidslivet, påpeker Johanson. Hun viser til at krav om lærlinger og fagarbeidere bidrar til redusert svart arbeid og bedre lønns- og arbeidsvilkår, noe som også blir påpekt av Fairplay.

Nye SUS har som byggherre arrangert lærlingelunsj og hatt «sikkerhets-timeout» for å dele erfaringer etter hendelser. Det ble også arrangert såkalt «Ida-frokost» hvor de kvinnelige lærlingene på byggeplassen ble invitert til å dele sine erfaringer.

Ifølge HMS-leder Kirsti Gerhardsen har byggeplassen for nye SUS fått rykte på seg for å ha strenge HMS-tiltak.

- Statistikken over hendelser på byggeplasser viser at det er et stort potensiale for å blir bedre, ha risikoforståelse og å jobbe sikkert. Vårt HMS-arbeide er ferskvare, vi blir aldri ferdig. Samtidig går vi systematisk til verks og jobber intenst for å prente inn våre forventninger til sikkert arbeid, sier Gerhardsen i meldingen.

Hun er spesielt opptatt av å nå frem til lærlinger og unge medarbeidere på byggeplassen.

- Vi ser at vi har mye å hente på å bidra til at de kjenner godt til hva det vil si å jobbe sikkert. I tillegg ser vi at det skaper stolthet og trygghet. Men ferdige med dette blir vi aldri. Det gjelder å holde HMS-fanen høyt, daglig. Nå er det sikkert arbeid i høyden og smittevern som er vårt refreng. Vi gjentar dette hele tiden, sier hun.