Lederen for Norgeshus, Dag Runar Båtvik, hadde samlet en stor forsamling for å markere at gruppen kan se tilbake på 30 års virksomhet.Markedsdirektør Benn Asgeir Båtvik hadde oppgaven med lede programmet under konferansens første dag.Ole Petter Nyhaug fra Opinion holdt et inspirerende foredrag og forsøkte å beskrive hvordan boligkjøperen vil være i 2020.Ikke bare boligbygging, et av Norgeshus andre engasjement er i Team Norgeshus/Visma Ski Classic. Vetle Thyli og Paul Håvard Østby bidra med å fortelle om arbeidet på dette området.Også byggebransjen må forberede seg på endringer, og adm. dir. Sverre Tiltnes fra Bygg21, sammen med Jon Olav Sigvartsen fra Norgeshus JOS bygg snakket om morgendagens byggeprosesser.Adm. dir Dag Runar Båtvik tror HoloLens-teknologien kan gi fordeler i byggeprosessen, og han demonstrerte hvordan det fungerer fra scenen.Det var også satt av plass til en leverandørmesse under arrangementet, den samlet stor interesse.En gruppe fra Norgesbygg Norgeshus Schj. Sakomonsen under forhandlermessen.Det ventes et tøffere marked, og adm. dir. Dag Runar Båtvik møtte Per Jæger fra Boligprodusentenes og Amund Balke Hveem for å diskutere hvordan man man kan selge boliger i et tøffere marked.På mange konferanser ser deltakerne bare møtelokalene og -hotellet. For å gjøre noe med dette til Norgeshus med hele konferansen til en tur til Trondheim, med blant annet omvisning og konsert i Nidarosdomen. Her en del av gruppen samlet på gårdsplassen til Erkebispegården.En av aktivitetene i Norgeshus-gruppen er en innsamlingsaksjon til støtte for kreftforeningen. På bildet Petter Spolen fra Kreftforeningen og Markedsdirektør Benn Asgeir Båtvik fra Norgeshus. Foto: Norgeshus.

320 feiret 30 år med Norgeshus

Med et godt år bak seg, og gode utsikter også for det året vi er inne i var det godt stemning da Norgeshus hadde samlet hele 320 forhandlere, ansatte og gjester til en storslått feiring på Scandic Hell Hotell i slutten av april.

 Adm. dir. Dag Runar Båtvik mener det er all grunn til en skikkelig feiring når gruppen nå kan se tilbake på 30 års virksomhet: I et år der det generelt sett er en viss tilbakegang i markedet totalt sett, kan Norgeshus registrere fremgang.

– Det er nesten uvirkelig hvor bra det ha gått, spesielt med tanke på at markedet har buttet litt imot. Selv om det har vært tøft i enkelte regioner, ble 2017 en kjempeopptur for oss, og starten på 2018 ser enda bedre ut, sier han til Byggeindustrien.

Klar optimisme
Og er også optimistisk både for resten av 2018 og videre fremover.

– Jeg tror at i 2018 vil vi totalt sett se en nedgang i boligbyggingen i Norge. Det sier prognosene, og det tror jeg helt sikkert vi vil oppleve. For vår egen del har vi gjort en god del tiltak som fører til at vi tror at vi både vil få litt organisk vekst blant våre allerede medlemmer, ved siden av at vi får noen nye medlemmer, og jeg tror at kjeden totalt sett får en vekst i 2018 sammenlignet med 2017.

Båtvik har ingen enkle svar på hvorfor man synes å gjøre det bra, og hva man eventuelt gjør annerledes.

– Men en av forklaringene ligger nok i at vi er blitt et kjedekonsept som både er veldig allsidig og godt tilpasset markedet. Vi har også mange dyktige forhandlere, som ved å tilpasse seg. De treffer markedet og gjør de riktige grepene. Og dessuten spillet nok produktene våre en stor rolle. Vi har nylig kommet med en huskatalog som er blitt svært godt mottatt. Vi har også satset sterkt på mange konseptboliger som betyr at vi kan bygge litt rimeligere. Vi har rett og slett mange gode produkter som selger godt.

Gode tall
Båtvik, som ønsket velkommen til arrangementet, hadde valgt å bruke de fire strategiske målene for gruppen i sin presentasjon av «tingenes tilstand».

– Målet vårt er at vi skal være best på vekst, på lønnsomhet, vi skal være best på folk ved siden av at vi skal være innovativ og nyskapende, sa han.

Vekst har det vært, både på hovedkontoret på Melhus i Trøndelag og i forhandlernettet. På hovedkontoret er man nå 60 medarbeidere. Rett før konferansen kunne man registrere forhandler nummer 114, av disse er ni nye kommet med i 2018. Med de forhandlerne som var med gjennom 2017 klarte man å nå en omsetning på omkring 2,9 milliarder kroner, noe som gir et gjennomsnitt på over 25 millioner per forhandler. Båtvik fortalte også at man gjennom året har bygd 963 boliger, samt omkring 100 hytter.

– Og det er hyggelig å registrere at mens markedet har gått litt ned, har vi gått opp. Med unntak av oss og Systemhus har det vært en generell nedgang.

I vesterveg
Han la også vekt på at strategien i gruppen har vært å holde seg i Norge, og ta veksten her.

– Likevel har vi jevnlig mange henvendelser fra utlandet. Med beskjed om at konseptet vårt er fantastisk, og at vi bør satse både i Sverige, Danmark og andre steder. Så langt har vi sagt nei, sa Båtvik, men som likevel måtte medgi at det kom en henvendelse som var for fristende til å avslå.

– Det ringte en kar fra Færøyane, som gjerne ville bygge Norgeshus der. Jeg var jo litt skeptisk, men etter litt kontakt frem og tilbake klarte jeg å overbevise styret mitt om at det kunne være spennende å prøve seg der. Et lite samfunn langt vest i havet, med cirka 50.000 mennesker og bygging av 200 boliger i året. Og i januar skrev vi avtale om å ha en Norgeshus-forhandler der. Og allerede før sommeren er det klart for 6 – 7 kontrakter der.

Også lønnsomhet
Det er imidlertid ikke nok å bare selge boligene, Dag Runar Båtvik kunne også fortelle om brukbare lønnsomhet.

– Og vi har en klar målsetting om å være Norges mest lønnsomme boligkjede. Og selv om det er store variasjoner i resultatene fra forhandler til forhandler – der jeg fortsatt ikke har fått inn alle – er det noen som har hatt et fantastisk år. Og det vi kaller «Over 10-prosent klubben» vokser stadig, og i år er det hele 16 forhandlere som har klart å få et resultat på mer enn 10 prosent av omsetningen, det har aldri før vært så mange i denne gruppen. Og inntrykket er at denne listen blir lengre for hvert år.

Båtvik er også fornøyd med at man har et godt arbeidsmiljø, som blir lagt mere til. Blant annet har man gjennomført en omfattende intern undersøkelse som tydelig viser at det er en god arbeidsplass, og han er fornøyd å ha oppnådde en fjerdeplass i konkurransen om å være landets beste arbeidsplasser.

Blir lagt merke til
Norgeshus legger store ressurser i sin Husbok, den er blitt godt mottatt, sammen med at man også ønsker å være langt fremme når det gjelder å ta i bruk nye metoder og digitale hjelpemidler.

– Og det blir lagt merke til, ikke bare her hjemme, kunne han fortelle:

– Vi har vært vant til å gjøre det bra her hjemme i Norge, men i fjor sommer ble vi invitert til et stort internasjonalt arrangement i London, med folk fra hele verden. På noe usikker engelsk gjorde rede for hva vi holder på med innen digitalisering. Men det må ha gått greit, for etterpå ble jeg invitert til båre Irland og Stockholm for å fortelle om det samme temaet. Og jeg må jo si det er fantastisk å få stå i London og presentere en fra Naustgjerde fra Skaun i Trøndelag, sier han.

Med fremtidens briller
På slutten av sitt foredrag kom Dag Runar Båtvik nærmere inn på hvordan Norgeshus jobber med digitalisering av byggeprosessene, og med spesialbriller på seg demonstrerte han hvordan man bruke HoloLens fra Microsoft for å visualisere arbeidet med for eksempel et nytt hus.

Med brillene kan man se en holografisk video, der det er mulig for eksempel å isolere enkeltelementer i et bygg som el-opplegg, rørsystem osv. og kommunisere direkte med arkitekter eller ingeniører som ser det samme slik at man i fellesskap kan identifisere mulige problemer og finne de beste løsningene.

– HoloLens er en ny teknologi, som etter hvert er blitt fullt ut brukbar. På en måte kan vi ta på oss HoloLens-brillene og hente ned byggemodellene hvor vi måtte befinne oss, og jobbe med dem på en helt ny måte, sier han, og tilføyer at dette er noe som har større interesse for utbyggerne enn for huskjøperne.

– Men vi har jo også VR-løsninger som fungerer godt, og som gjør at de som skal kjøpe hus fra oss får et virtuelt bilde det de kan se hvordan huset blir både utvendig og innvendig, og få en bedre følelse av hvordan det vil bli til slutt, sier han.

Rikholdig program
Norgeshus hadde lagt opp til et rikholdig program over tre dager, der ikke alt var rent byggfaglig. Stor interesse var det for et foredrag av skiløperne Vetle Thyli og Paul Håvard Østby fra Team Norgeshus/Visma Ski Classic.

Også i den boligrelaterte delen var mye av oppmerksomheten rettet fremover, med temaer som hvilke forventninger vil boligkjøperne ha i årene som kommer, morgendagens byggeprosesser og kanskje ikke minst: Hvordan selge boliger i et tøffere marked?

Og dessverre var det ikke bare optimistiske tall som ble lagt frem, for eksempel kunne Per Jæger fra Boligprodusentene fortelle at i første kvartal i år gikk salget av nye boliger tilbake med 17 prosent, mens antall igangsatte boliger ble redusert med hele 47 prosent.

Men det er også store variasjoner, noe for eksempel Amund Balke Hveem fra Norgeshus Eh Bolig AS på Vestre Toten kunne fortelle om.

– Sats på synlighet, vær aktiv i tomtemarkedet og sats på standardisering, var han budskap de han fortalte om hvordan de har lyktes i det lokale markedet. Han fortalte hvordan man hadde overtatt et område der en konkurrent ikke hadde klart å komme i gang i løpet av 15 år, og der man nå etter to år sitter med et vellykket prosjekt med omfattende salg og bygging.

Leiligheter på bygda
Dag Runar Båtvik fulgte opp med mange nye ideer for hvordan det er mulig å finne og satse i nye markeder.

– Hvem har hørt om bygging av leiligheter på bygda? På Korsvegen i Melhus, har det aldri vært bygd leiligheter tidligere, men nå er arbeidet med et bygg med 24 leiligheter i gang og det er stor interesse, sa han, og viste til at det er en økende interesse blant den eldre delen av befolkningen. De ønsker å bli boende i sitt nærmiljø, men vil ha noe enklere enn en stor enebolig.

– Det er en interessant aldersutvikling, om når vi kommer ti år lenger frem i tiden er det blitt ganske mange eldre i gruppen 60 – 90 år. Og vi vil ikke på gamlehjem, vi vil fortsette å bo hjemme. Og her kommer det en gigastort marked, og vår utfordring er å tilpasse slik at de kan bo i egen bolig. Vi er helt sikker på at denne bølgen kommer, og utgjør et marked som vi kanskje ikke tenker på finnes.

Mange utmerkelser
En viktig del av arrangementet var også en leverandørmesse, der 24 firma fikk anledning til å presentere sine tilbud.

Lørdagskvelden var satt av til en gedigen fest med både underholdning og utdeling av forskjellige interne priser.

Prisdryss under Norgeshus-festen
Norgeshus benyttet muligheten til å dele ut en rekke priser og utmerkelser under 30-årsfesten.

Norgeshus Øygarden Boligutvikling vant prisen årets prosjekt med Skjoldingsneset.

I juryens begrunnelse heter det: «På Skjoldingsneset i Øygarden har plangruppa stått for regulering av et større boligområde på vegne av Øygarden Boligutvikling. Området består for det meste av eneboligtomter, samt et leilighetsbygg på 12 enheter. Tomta skrår i lengderetning, men arkitekten har laget en løsning med svalgangsløsning i halvplan. Enkle arkitektoniske grep gir lavblokka et spennende uttrykk og private uterom. 3D-illustrasjoner er utarbeidet av markedsavdelingen.»

Deltakere på prosjektet har vært prosjektleder Bjarthe Thorsvik og byggeleder Kim Bjarthe Thorsvik. Tove Andersen sto for salg og arkitekt var Sarah Godhrat.

Norgeshus deler også ut pris for hvem blant forhandlerne som er best, blant annet basert på en omfattende spørreundersøkelse. Av de tre var det Norgeshus EH Bolig som kom best ut, og kan smykke seg med tittelen som gruppens beste forhandler. De vant også prisen for årets beste arbeidsplass.

JOS Bygg AS ble kåret til beste markedsfører mens NorDan ble kåret til årets leverandør.