300 nye fotobokser de neste tre årene

Vegdirektoratet planlegger å utplassere 300 nye fotobokser i løpet av de neste tre årene. I dag er rundt 330 i drift. Bøteinntektene skal opp med 50 millioner kroner bare i 2006.

Ifølge direktoratene skal det bare utplasseres bokser der det er dokumentert gjentatte ulykker med dødsfall og et høyt fartsnivå. Unntaket er tunneler og lange bruer, skriver Aftenposten. I en ny rapport fra Vegdirektoratet og Politidirektoratet foreslås det også at bilens eier kan stilles til ansvar for fartsovertredelser, uansett hvem som har kjørt.