300.000 flere bredbåndsabonnement på ett år

Ved utgangen av årets første kvartal var det 778.000 bredbåndsabonnement her i landet, sammenlignet med 478.000 abonnement i første kvartal i fjor. Økningen utgjør 63 prosent.

Økningen for privatmarkedet er på 62 prosent, og det var ved utgangen av første kvartal i år 695.000 private bredbåndsabonnement. Bedriftsmarkedet hadde 84.000 abonnement, en økning på 67 prosent fra samme kvartal i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Oslo er fortsatt fylket med flest bredbåndsabonnement i forhold til innbyggertallet, med 45 prosent. Rogaland og Akershus kan skilte med henholdsvis 43 og 42 prosent. I motsatt ende av listen finner vi Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane, der bredbåndsabonnementene utgjør 24 prosent av det totale antallet innbyggere. For privatmarkedet har det siden fjorårets første kvartal blitt flere abonnementer som har linjer på én megabit per sekund, men fortsatt er 704 kilobit per sekund det vanligste. Statistisk sentralbyrås tolkning av begrepet «bredbånd» innebærer imidlertid en overføringskapasitet fra 128 kilobit per sekund. Det innebærer at statistikken omfatter kunder som har linjer som egentlig ikke er bredbånd. Ifølge oppslagsverket Wikipedia innebærer ekte bredbånd en linje som takler to megabit per sekund eller mer.