3 byggeledere innen drift og vedlikehold i Akershus - kontorplass Oslo - faste stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist20.10.2014

I Statens vegvesen Region øst, Vegavdeling Akershus, Driftsseksjonen, er det ledig tre faste stillinger som byggeledere:

 • Byggeleder vedlikeholdsarbeider
 • Byggeleder dekkelegging/asfalt
 • Byggeleder vegmerking

Arbeidsppgaver:

Som byggeleder skal du:

 • Planlegge anskaffelser, utarbeide anbudsgrunnlag og gjennomføre konkurranse og kontraktsinngåelse
 • Følge opp kontrakter med entreprenør teknisk og økonomisk, både selvstendig og i samarbeid med fagpersoner
 • Ha kontakt med offentlige etater, naboer og vegbrukere
 • Være HMS-koordinator for kontrakt

Kvalifikasjoner:

Det kreves relevant teknisk (helst med vegteknisk fagretning) utdanning på bachelornivå fra universitet eller høyskole - minimum 3 år. Nyutdannede kan komme i betraktning. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stillingen setter krav til mobilitet, og det kreves førerkort for bil (klasse B). Noe reisevirksomhet, samt kvelds- og nattarbeid, må påregnes.

Stillingene avlønnes ihht. etatens lønnspolitikk. Det trekkes lovfestet 2 % til Statens Pensjonskasse.

Vi vil dessuten vektlegge:

 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk
 • Fleksibilitet og god samarbeidsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Kjennskap til reglene for offentlige anskaffelser og anbud
 • Erfaring fra lignende arbeid/bransjeerfaring
 • Kjennskap til vegnettet i Akershus

Om du i tillegg er god til å ta initiativ - og for øvrig har godt humør, er du en medarbeider etter vår smak.

Statens vegvesen har ressurser og gjennomføringskraft. Det vi trenger nå, er din kompetanse og ditt engasjement!

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning.
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
 • God pensjonsordning og mulighet for meget gunstige lån i Statens Pensjonskasse.
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.

Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søknad med CV sendes elektronisk. I søknaden ber vi deg angi hvilken av de 3 byggelederstillingene du er søker til. Søk her

Kopier av attester og vitnemål medbringes til evt. intervju.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seksjonsleder Trond Holtvedt, tlf. 240 58 020.


Vis flere stillinger: