27.137 årsregnskap manglet

Status ved Regnskapsregisteret 1. september viser at 27 137 årsregnskap for regnskapsåret 2013 ikke var sendt inn.

– Dette utgjør 9,8 prosent av de 275 834 innsendingspliktige med normalt regnskapsår (avslutningsdato mellom 01.07. og 31.12.). På samme tid i fjor manglet 10,5 prosent av årsregnskapene, sier underdirektør Arnold Ovid ved Regnskapsregisteret.

Flest AS, NUF og stiftelser

Som tidligere år er det organisasjonsformene AS (22 234), NUF (3 527) og stiftelser (659) som utgjør hovedmengden.

Noen går igjen

14 718 (54,2 prosent) av enhetene som er ilagt forsinkelsesgebyr i år, har også vært ilagt gebyr tidligere. Av disse har 5 651 (20,8 %) blitt ilagt forsinkelsesgebyr for andre gang, 3 150 (11,6 %) for tredje gang, og 5 917 (21,8 %) enheter mer enn tre ganger

E-post i stedet for brev

Det blir ikke sendt ut brev, men i stedet sendt e-post til alle enheter som fremdeles har løpende forsinkelsesgebyr. Både enheten som gebyransvarlig og alle de som kan bli solidarisk ansvarlige, får tilsendt e-post. I alt blir det sendt ut om lag 61 000 e-poster. Dette er en betydelig økning i forhold til i fjor, da det i år også er sendt e-post til regnskapsførerne. I fjor ble det sendt ut 48 022 brev.