TOPPMØTE MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET: Statsminister Erna Solberg, BNL-sjef Jon Sandnes og arbeidsminister Robert Eriksson. (Foto: Svanhild Blakstad)

25 millioner til kampen mot arbeidskriminalitet

Regjeringen bidrar i det kommende statsbudsjettet med til sammen 25 millioner kroner til samarbeid mellom Skatteetaten, politiet og Arbeidstilsynet.

Statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) møter onsdag formiddag partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører til toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet. Med seg til møtet har Solberg et løfte om 25 friske millioner kroner, skriver Aftenposten.

Skatteetaten, politiet og Arbeidstilsynet får 8,3 millioner kroner hver til bekjempelse av kriminalitet i arbeidslivet. Pengene skal øremerkes samarbeidsprosjekter mellom de tre kontrolletatene etter modell av et kontrollsamarbeid i Bergen, skriver avisen.

– En voksende svart økonomi undergraver samfunnet. I en mer globalisert verden er det også vanskeligere å kontrollere. Og det er urettferdig at de som driver seriøst, utkonkurreres, sier Solberg.

Trygdesvindel

Økende problemer med menneskehandel, tvangsarbeid og organisert skattejuks gjør at regjeringen vil lage en ny strategi for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. For regjeringen er det viktig å forhindre at Norge får to regelsett – en utvikling der noen bedrifter driver innenfor loven og behandler sine ansatte skikkelig, mens andre driver i strid med lovene og reglene, ifølge NRK.

Trygdesvindel er også noe regjeringen vil til livs, og blant dem som deltar på møtet hos statsministeren, er Nav-direktør Joakim Lystad.

– Nav er opptatt av å bekjempe trygdesvindel. Det er i flere sammenhenger koblet opp mot arbeidsmarkedskriminalitet. Vi samarbeider med skatt, politi og flere andre inn i det arbeidet og også inn i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, sier Lystad til kanalen.

Han håper onsdagens møte kan sette fart på det han omtaler som et viktig arbeid.

Nye briller

Seniorrådgiver Jan-Erik Støstad i LO har spilt inn mange forslag til tiltak, og mener som regjeringen at en felles strategi må til for å angripe hele problemet.

LO vil ha begrensninger på antall ledd i kontraktskjedene, en gjennomgang av reglene som gjelder for konkursryttere, og se med nye briller på regelverket for offentlige innkjøp.

– Hvor kraftfullt dette blir, kommer an på hvilke tiltak man kommer fram til, sier Støstad til kanalen.