Bakkene opp fra Elgsjø mot Meheia er bratte og svingete. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

25 innspill til E134 Saggrenda-Elgsjø

Det kom inn rundt 25 innspill til reguleringsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø med planprogram og anbefalt veilinje.

- Innspillene er som ventet kommet fra offentlige etater som kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, privatpersoner i Kongsberg og Notodden samt grunneiere, hytteeierforeninger og miljøorganisasjoner, melder vegvesen.no.

Prosjektleder Trude Holter. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

–Antall innspill og interessen for prosjektet er omtrent som forventet, sier prosjektleder Trude Holter i Statens vegvesen.

I slutten av august arrangerte prosjektet åpent informasjonsmøte om prosjektet på Teams med rundt 60 deltakere.

Nå skal innspillene samles og leveres vertskommunene Kongsberg og Notodden, som ventelig vil behandle planen i november i år.

Planprogrammet inneholder fire vurderte veilinjer med to-, tre- eller smal fire-felts vei i dagen samt et fjerde alternativ med lang tunnel under Jerpetjønn-området.

Statens vegvesen anbefaler forslaget med smal fire-felts veg i dagen og anbefaler ikke lang tunnel på grunn av svært høye merkostnader.

Forslaget til ny E134-trase starter i Saggrenda i øst, der nye E134 nylig er åpnet, og passerer Meheia på sørsiden av dagens vei. 15 kilometer ny E134 vil krysse dagens E134 ved Jerpetjønn og gå på nordsiden av dagens veg fram til Rossebu vest for Elgsjø.

Her er de fire vurderte veglinjene, som alle går sør for dagens E134 over Meheia. Ill. Statens vegvesen