24 selskaper vil bore i Barentshavet

24 selskaper har søkt om å få bore i Barentshavet og Norskehavet.

Ved utløpet av søknadsfristen for 19. konsesjonsrunde har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 24 selskaper, som har søkt enkeltvis eller i grupper. Jeg er svært fornøyd med interessen selskapene viser for nye letemuligheter i Barentshavet og Norskehavet, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Han mener dette viser at konkurransen om arealer er økende også i umodne områder. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i 19. konsesjonsrunde i slutten av første kvartal 2006.