22 mistet sentral godkjenning i 2006

22 foretak mistet den sentrale godkjenningen i 2006, tre av dem delvis. 37 foretak fikk advarsel. Nå publiserer Statens bygningstekniske etat en liste over foretakene som fratas sentral godkjenning.

- De 22 foretakene får ingen ny sjanse til sentral godkjenning før de kan vise oss at de er gode nok til å følge byggereglene. Nytt nå er at vi publiserer en liste over foretak som fratas sentral godkjenning, sier assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat, BE. - I tillegg til at 22 mistet godkjenningen, har vi gitt advarsler til 37 foretak. Ved gjentatt brudd mot plan- og bygningsloven vil de miste godkjenningen, sier avdelingsdirektør Malvin Bjorøy. Han leder godkjenningsavdelingen i BE. - At omlag 60 foretak har kommet til eller over kanten for hva som kan tolereres, må vi se i sammenheng med at bare 59% av førstegangssøkerne får den godkjenningen de søker om. De er ikke gode nok til alt det de ønsker å gjøre. 11 % av søkerne får ingen godkjenning i det hele tatt. Det er altså ikke lettvint å inneha sentral godkjenning, sier Bjorøy. - Den lista som vi nå legger ut på nettsidene våre, skal vi ajourføre etter hvert som nye foretak faller utenfor, og forhåpentlig også dersom de dårlige foretakene bedrer seg slik at de igjen tilfredsstiller kravene for sentral godkjenning. Foretak uten sentral godkjenning går glipp av forenkling i lokal byggesak og de kan ikke fremstå som de har en godkjenning. Har de påført godkjenningsmerke på utstyr eller papirer, må merket omgående fjernes. Dersom det er aktuelt med lokal ansvarsrett, må foretaket sannsynliggjøre at det er i stand til å forestå ansvarsrett i den aktuelle byggesak og kommunene må vurdere foretaket mot det konkrete byggeprosjektet, byggereglenes krav og i forhold til oppfølging av foretaket i prosjektet. Det blir veldig tungvint for foretaket, for tiltakshavere og for kommunene, sier Bjorøy.