Regjeringskvartalet

22. juli-senter kan bli flyttet ut av Høyblokka

Statsbygg vil rive tilbygget til Høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo, som i dag huser 22. juli-senteret, et informasjonssenter som forteller historien om terrorangrepet i 2011.

I forslaget til reguleringsplan foreslår Statsbygg å rive paviljongen og erstatte det med et nytt bygg, ifølge Aftenposten.

Tor-Inge Kristoffersen, regjeringskvartalets representant i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, synes det er trist hvis paviljongen rives.

– Selve bygget er en del av utstillingen. Når folk går rundt der, og ser de ødelagte betongveggene og armeringsjern som stikker ut, så ser de at her har det skjedd noe voldsomt. Du klarer ikke å gjenskape den samme utstillingen et annet sted, sier han. I utgangspunktet skulle senteret bli stående i fem år, men med den mottakelsen det har fått håper Kristoffersen at det vil bestå der det er.

Knut Jørgensen, prosjektdirektør for regjeringskvartalet i Statsbygg, sier senteret var ment å være midlertidig plassert i Høyblokka.

– Vi har ingen føringer i vårt arbeid som går ut på at det skal etableres et permanent 22. juli-senter der. Så hva som er tenkt fremover rundt dette, er ikke vi de rette til å svare på, sier Jørgensen.

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker ikke å kommentere saken før den har vært ute på høring.