Bondistranda

208 av 208 solgt på Bondistranda

Peab Eiendomsutvikling og ABBL står sammen om et av Askers største boligprosjekter i nyere tid. Nå er prosjektet utsolgt, og den siste leiligheten blir overlevert 1. mars.

Boligområdet Bondistranda er utviklet i et samarbeid mellom Peab Eiendomsutvikling og ABBL (Asker og Bærum boligbyggerlag). Det splitter nye nabolaget ligger idyllisk til ved Bondivann, cirka to kilometer fra Asker sentrum. Som eneste boligprosjekt ble Bondistranda nominert til Årets bygg 2012.

De 208 leilighetene ble fordelt på tre salgs- og byggetrinn, med oppstart høsten 2010. I perioden fra første salgsstart til avsluttet prosjekt har prisene i prosjektet steget med rundt 18 prosent. Den generelle prisstigningen for leiligheter i Asker i samme periode er på samme nivå. Total omsetning i prosjektet landet på cirka 780 millioner kroner.

– Boligene på Bondistranda har truffet bredt og godt i markedet, bekrefter salgssjef Inger Kirkestuen Foss i Peab Eiendomsutvikling.

Byggingen startet i februar 2011, og Peab har vært totalentreprenør i byggprosjektet.

Det er benyttet fasadematerialer i tegl og lerkepanel, som har minimalt behov for overflatebehandling og vedlikehold. Samtidig er det lagt vekt på en stor grad av åpenhet og felles grøntarealer mellom blokkene og ned mot Bondivann. Boligområdet har attraktive utearealer for rekreasjon og lek for både for beboerne og nabolaget.

– Det har vært et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør, og alle parter er godt fornøyde med det sluttproduktet vi har overlevert kundene, forteller prosjektsjef Kjartan Fleten i Peab Eiendomsutvikling.

Bondistranda har en moderert urban utforming fordi området ligger sentrumsnært, men i et åpent landskap omgitt av eksisterende eneboliger og småhusbebyggelse. Boligområdet består av lave boligblokker med varierende volumoppbygging og fasadeuttrykk, men med et enhetlig formspråk i detaljering, farge- og materialbruk.