2006 ble litt våtere enn normalt

2006 ble våtere enn normalt i det meste av landet. Unntaket er Midt-Norge.

Spesielt er det også at det meste av nedbøren kom i løpet av årets fire siste måneder, sier værstatistiker Bernt Lie til NTB. Takle i Gulen kommune var landets våteste målestasjon med 3.236 millimeter nedbør. Det er nesten like mye som nedbøren i Bergen og Oslo til sammen. Bergen fikk 2.511 mm nedbør. Normalen er 2.250 mm. Oslo fikk 930 mm nedbør (normalt 763 mm). Også i Nord-Norge var det noe fuktigere enn normalt i fjor. Tromsø fikk 1.116 mm nedbør. Det normale er 1.031 mm. På Svalbard kommer det vanligvis lite nedbør, og 2006-målingen forteller om 206 millimeter i Longyearbyen mot en enda mer beskjeden normal på 190 millimeter. Ser en bort fra Svalbard var Saltdal i Nordland Norges tørreste med bare 243 millimeter nedbør i fjor. Det er likevel nesten fire ganger så mye nedbør som stedet fikk i 2005, da det bare kom 74 millimeter. Normalen i Saltdal er 291 mm. I Midt-Norge var det jevnt over noe tørrere enn vanlig. Vigra ved Ålesund fikk for eksempel bare 82 prosent av normal årsnedbør. I Trondheim kom det 814 millimeter, mot normalt 855 mm.