2002: Et godt år for sikkerheten på jernbanen

Den foreløpige oversikten over driftsuhell og ulykker i 2002, viser at året var et godt år for sikkerheten på jernbanen, melder Jernbaneverkets nyhetstjeneste.

Ingen personer mistet livet i planovergangs- ulykker for første gang siden 1995. Oversikten viser en nedgang i alle de alvorligste ulykkeskategoriene for jernbanedriften. Ulykker på planoverganger, som de siste årene har vært et stort problem, viste i fjor en gledelig nedgang. For første gang siden 1995 unngikk man at liv gikk tapt i slike ulykker. Det skjedde til sammen seks ulykker på planoverganger, men ingen ble altså drept eller alvorlig skadd i disse ulykkene i fjor. Jernbaneverket satte i fjor inn en rekke enkle tiltak for å forsøke å øke sikkerheten ved planovergangene, men det er for tidlig å si noe om hvilken effekt disse tiltakene har hatt. Tiltakene gikk blant annet ut på bedre skilting, siktrydding og informasjon knyttet til farene ved å bruke planovergangene. I 2002 ble ingen togreisende eller togpersonale drept og det var ingen sammenstøt mellom tog. Det skjedde to persontogavsporinger og to godstogavsporinger i løpet av året. Fem tog kjørte inn i ras. De alvorligste hendelsene var da et lokaltog på veg fra Bodø til Rognan kjørte inn i et ras og havnet med frontpartiet i sjøen i januar 2002, og da en betongbil kjørte utfor veien og veltet ned i jernbanesporet på Kongsvingerbanen for deretter å bli påkjørt av et lokaltog i februar.