20 millioner til lav- og nullutslippsferger

Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å sette lav- og nullutslippsferger i trafikk langs norskekysten, får tildelt til sammen 20 millioner kroner.

Støtteordningen skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner som ønsker å stille krav om lav- og nullutslippsferger i anbudsrunder, og er en del av regjeringens satsing på grønn skipsfart.

Til sammen ti fylkeskommuner har søkt på og fått innvilget støtte til sine prosjekter.

– Vi registrerer stor interesse og vilje fra fylkeskommunene for å kjøpe inn grønne fergetjenester. Prosjektene vi nå gir støtte til, vil gi fylkeskommunene et solid grunnlag for å stille krav til lav- og nullutslippsløsninger for fergetjenester i tiden fremover, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Stranda kommune får i tillegg støtte som skal bidra til et grønt skifte blant fjordturistbåter. Prosjektet vil ifølge departementet ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme.