20. konsesjonsrunde utsatt til 2009

Regjeringen har bestemt seg for å utsette 20. konsesjonsrunde med ett år. Runden vil bli utlyst i 2008 og hvem som får de nye utvinningstillatelsene vil blir klart i 2009.

Bakgrunnen for utsettelsen er at man vil sikre fortsatt kostnadseffektiv utforskning av områdene på norsk sokkel som fortsatt regnes som umodne, opplyser Olje- og energidepartementet. Oljeindustriens landsforening (OLF) er imidlertid ikke så glade for utsettelsen. Utsettelsen forrykker praksisen de senere årene med ordinære runder annethvert år en praksis som har gitt forutsigbarhet og kontinuitet for industrien, og som har vært ansett som en stor styrke for norsk sokkel, sier administrerende direktør Per Terje Vold i OLF. Utslippene vil øke Natur og Ungdom reagerer også på nyheten. Samtidig som olje- og energiministeren utsetter den 20. ordinære runden, deler han ut en rekke nye områder til oljeselskapene, både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, gjennom årets tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Det vil bidra til at oljeaktiviteten og klimagassutslippene øker ytterligere, mener Natur og Ungdom. En utsettelse av runden med ett år vil gi helt nødvendig tid til evaluering av ny informasjon, og samtidig ivareta industriens behov for forutsigbarhet, mener departementet. Høy leteaktivitet Det er blitt arrangert mange og store konsesjonsrunder i de senere årene, og det er foretatt rekordmange nye tildelinger. Som en følge av disse tildelingene, vil det i årene som kommer være høy leteaktivitet på norsk sokkel, mener departementet. Mange letebrønner vil bores i de samme områdene som er aktuelle for utlysning i 20. konsesjonsrunde. Disse brønnene vil gi informasjon som er svært viktig for myndighetene når man skal planlegge den 20. konsesjonsrunden. Dersom man går for raskt fram med nye tildelinger, risikerer man å bore unødvendige, tørre brønner, skriver departementet i en pressemelding. Departementet vil invitere oljeselskapene til nominasjoner for 20. konsesjonsrunde i andre halvår i år.