19. runde - viktig for langsiktig satsing

Statoil har levert en omfattende søknad for å få nye utvinningstillatelser i Barentshavet og Norskehavet i 19. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Totalt er 34 blokker utlyst i Barentshavet og 30 i Norskehavet. Vi har stor tro på norsk sokkel og forventer en god tildeling til Statoil i 19. konsesjonsrunde, sier direktør for leting på norsk sokkel, Tim Dodson. Selv om dette er en omfattende konsesjonsrunde, er det fortsatt stor leterisiko knyttet til de utlyste områdene, understreker letedirektøren. Tildeling av nye utvinningstillatelser skal etter planen skje i løpet av første kvartal 2006. I et stramt riggmarked har Statoil den senere tiden lykkes med å skaffe rigger som kan bore mange av selskapets planlagte brønner. Med riggkapasiteten har Statoil også tatt høyde for nye brønner i 19. runde, og selskapet vil kunne bore de første brønnene i løpet av de neste to til tre årene. Norsk sokkel vil i mange år være et viktig satsingsområde for Statoil, men det avhenger helt av at vi får nye leteoppgaver, sier Dodson.