15 millioner til leirskredsikring i Lier

Regjeringen har bevilget 15 millioner kroner ekstra til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å sikre boligområdene i Lier som står i faresonen for leirras etter sommerens massive regnvær.

Norges geotekniske institutt anbefaler at sikringstiltak påbegynnes før en eventuell høstflom etter at sommerens flom har gitt høy risiko for skred i boligområdene Eikenga og Vellingsbekken i Lier kommune. Regjeringen har derfor bevilget 15 millioner kroner ekstra til Norges vassdrags- og energidirektorat for å sikre de to boligområdene.

- Regjeringens ekstrabevilgning på 15 millioner kroner innebærer at NVE kan starte arbeidet med å sikre de to utsatte boligområdene allerede i september, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Pengene skal blant annet brukes til å bygge en steinfylling for å stabilisere skråningen ned mot elva ved Eikenga, og elvebredden skal sikres mot erosjon.

Ved Vellingsbekken skal bekkebunnen fylles med et to meter tykt steinlag for å hindre at bekken graver seg inn i kvikkleire.

Sikringstiltakene skal etter planen være ferdige i løpet av 2008.