11 prosent konkursøkning i august

I august var det 11,1 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger enn i august 2013. Hittil i år er økningen 3,8 prosent.

Det skriver Brønnøysundregistrene i en pressemelding mandag.

Det ble registrert 370 konkurser og tvangsavviklinger i Norge i løpet av august, mens det tilsvarende tallet for august 2013 var 333. Dette gir en økning på 11,1 prosent, heter det i pressemeldingen.

Vest-Agder hadde den største økningen, med 111,1 prosent. Østfold hadde en økning på 90,9 prosent, Hedmark og Nord-Trøndelag hadde begge en økning på 66,7 prosent.

Noen fylker opplevde en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger i august, som i Møre og Romsdal, hvor antallet ble redusert med 62,5 prosent.

I løpet av årets første åtte måneder steg tallene på konkurser og tvangsavviklinger i Norge med 3,8 prosent, sammenliknet med fjoråret. Vestfold hadde den største økninga, med 28,2 prosent, Akershus en økning på 15,8 prosent, Hordaland en økning på 14,1 prosent.

Noen fylker har likevel hatt en reduksjon i antallet. Konkurstallene i Sogn og Fjordane gikk ned med 27,1 prosent, i Møre og Romsdal med 22,4 prosent hittil i år.