Selv om det først og fremst er i overgangen mellom høst og vinter og ved første snøfall at ulykkesbilene er feilskodd, kjører enkelte på sommerdekk hele året, påpeker If. (Foto: If)

1 av 10 bilkrasj på sommerdekk i vinterhalvåret

Urovekkende mange kjørte med sommerdekk sist vinter, viser skadestatistikken.

Sjåfører på Vestlandet og Sørlandet er dårligst i landet til å legge om til vinterdekk, viser skadetall fra forsikringsselskapet If.

- Det er dessverre en trend som har vart over mange år, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If i en pressemelding.

På landsbasis hadde 10,1 prosent av bilene involvert i uhell sist vinter sommerdekk. Det er en nedgang fra vinteren 2014-15, da 15,2 prosent av ulykkesbilene var skodd med sommerdekk, viser Ifs egen skadestatistikk. Selskapet har forsikret om lag hver femte personbil som kjører på veiene her i landet, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

– Heldigvis var det en nedgang fra forrige vinter, men feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje, sier Clementz.

I Vest-Agder var det hele 16,2 prosent som hadde sommerdekk på bilen da de var involvert i en ulykke sist vinter. I Rogaland var andelen 13,9 prosent.

– Med sommerdekk på glatt føre øker risikoen betydelig for alvorlige personskader og at noen omkommer, sier Clementz.

Brått snøfall

Forsikringsselskapet If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har i perioden 1. november til 1. april. Sist vinter registrerte selskapet skader på 16 981 personbiler, og 1703 av disse bilene var utstyrt med sommerdekk.

Det er først og fremst i overgangen mellom høst og vinter og ved første snøfall at ulykkesbilene er feilskodd, understreker If. Særlig hvis den første snøen kommer tidlig og litt brått på, blir andelen på sommerdekk høy.

– Dessverre ser vi at enkelte bruker sommerdekk gjennom hele vinteren i kystområder som normalt har lite snø. Det er urovekkende. De dagene det kommer snø brått på eller det er underkjølt veibane, tar en del unødvendige og farlige sjanser. Bestemmelsene i den såkalte kjøretøyforskriften slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører, sier Sigmund Clementz i If.

Må betale selv

I kjøretøyforskriften heter det: «Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.»

– Mange venter for lenge med å bytte fra sommer- til vinterdekk, og tar med det en kalkulert risiko. Mildt kystklima og bare hovedveier med salting gjør nok at en del gambler på sommerdekk. Og når snøen først laver ned, kommer den virkelig brått på. Underkjøling av veibanen er dessuten en usynlig fare, sier han.

Dersom det er årsakssammenheng mellom dårlig veigrep og ulykken, kan forsikringsselskapet gjøre en såkalt avkorting. Det betyr at den som eier bilen eller forvolder skade på en annen bil, person eller eiendom må betale en andel av ulykkesregningen selv.

Sa nei til påbud

I dag kan du lovlig kjøre på sommerdekk om vinteren - hvis føret tillater det. I både Sverige og Finland er det påbud om bruk av vinterdekk i vintermånedene. Norske vinterforhold er ofte langt mer krevende enn i våre naboland, så If mener det er nødvendig med påbud om vinterdekk her i landet også.

I 2012 utredet Statens vegvesen Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet om det var nødvendig med vinterdekkpåbud for personbiler. Etter en høringsrunde var konklusjonen til daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) at et pålegg ikke var nødvendig.

If mener fortsatt at et påbud om vinterdekk vil spare menneskeliv og samfunnet for store kostnader knyttet til ulykkene.

Dekktips for vinteren

* Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag må mønsterdybden i dekkene være minst 3 millimeter, etter myndighetenes krav. If anbefaler at du skifter dekk før du har nådd denne mønsterslitasjen. Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste tre firedeler av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

* Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke lov fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det finnes ingen frister når du brukerpiggfrie vinterdekk.

* Uavhengig av mønsterdybde og dekkslitasje: Sjekk gummiens tilstand, da gummiens egenskaper forringes over tid, og dekkene blir stivere, hardere og glattere. Det anbefales at vinterdekk skiftes etter fire til fem sesonger på bilen.

* Husk å sjekke at dekktrykket er riktig, og pass på å kontrollere og etterskru mutterne etter at du har kjørt 10-12 kilometer.

Kilde: Forsikringsselskapet If