Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og regjeringen kommer med 1,5 friske milliarder til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

1,5 milliarder ekstra til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen kommer med 1,5 milliarder kroner ekstra til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett, skriver Dagbladet.

 Fakta om lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett 2020

 * Regjeringen har allerede før revidert nasjonalbudsjett (RNB) brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier over 2020-budsjettet. I tillegg svekkes budsjettet av 60 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden.

* En egen krisepakke for oljenæringen blir lagt fram samme dag som RNB. Ifølge regjeringen vil utsatt skatt kunne bedre selskapenes likviditet med inntil 100 milliarder kroner.

* En løsning i milliardklassen for å sørge for at pakkereiseselskapene kommer seg gjennom krisen og at kundene deres får tilbake pengene sine.

* Kollektivtrafikken får 2,5 milliarder kroner. 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt.

* Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni.

* Nav får 700 millioner kroner i økt bevilgning til drift for å håndtere økt belastning under koronapandemien.

* Utdanningspakke på 500 millioner. 4.000 nye studieplasser og 1.000 nye fagskoleplasser.

* 500 millioner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken.

* 400 millioner til en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.

* 300 millioner i krisepakke for mediebransjen.

* 180 millioner til å dekke fattige lands løpende gjeldsforpliktelser og frigjøre midler til koronarespons.

* 140 millioner til digital satsing i skolen, blant annet for å styrke hjemmeundervisning.

* 102 millioner til Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA).

* Tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner.

* 14 millioner til Arbeidstilsynet og 1 million til Petroleumstilsynet for å følge opp nye regler for innleie av arbeidskraft.

* Stiftelsen Gestapomuseets forening får økt sin støtte fra 1 til 2 millioner.

Redningspakken på 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt, skriver avisen. Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Ifølge Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, går de offentlige kollektivselskapene mot en inntektssvikt på 4,5 milliarder kroner fra mai og ut 2019. I tillegg kommer 1,5 milliarder i økte utgifter i forbindelse med skoletransport.

– Vi kommer til å følge situasjonen nøye framover. Jeg er opptatt av å formidle til både fylker og kommuner at staten kommer til stille opp, både under og etter denne krisen. Jeg mener 2,5 milliarder til kollektivtrafikken så langt er et betydelig løft, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Selv om busser, trikker, T-baner og ferjer har kjørt tilnærmet som normalt under koronautbruddet, har billettinntektene stupt. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) syns det er ekstra ille at noen benytter muligheten til å snike.

– Man kan ikke lenger betale hos konduktøren eller sjåføren på grunn av smittevernhensyn, derfor er det ekstra viktig at vi nå betaler og bruker appene, sier Hareide.