Anette Aanesland, teknologi- og utbyggingsdirektør i Nye Veier under BM-dagen på NTNU.

1/3 av ansatte i Nye Veier er hentet fra olje og gass

Oljenedtur og nedbemanning på Sørlandet har gitt Nye Veier rikelig tilgang på høyt kvalifisert kompetanse fra olje og gass. Det nye veiselskapet har også hentet mange fra Vegvesenet.

Nye Veier, regjeringens nye verktøy som etter planen skal bygge veier raskere og billigere, vil hente mye inspirasjon fra olje- og gassnæringen når de går i gang med sine milliardprosjekter.

I alle fall etter rekrutteringen å dømme.

Etter snart ett år med rekruttering, er 1/3 av de til nå 75 ansatte hentet fra olje og gass.

- Vi hadde forventet et stort søkertilfang, spesielt med tanke på at vi er etablert med hovedkontor i Kristiansand der olje og gass opplever masseoppsigelser om dagen. Det er jo et trist bakteppe, og vi kunne ikke kalkulere med en slik utvikling. Men det gledelige for oss er naturligvis er den tilgangen vi har fått på høyt kvalifisert kompetanse, sier teknologi- og utbyggingsdirektør Anette Aanesland i Nye Veier til Byggeindustrien.

130 ansatte til slutt

Tirsdag møtte hun potensielle nye Nye Veier-ansatte under Bygg- og Miljødagen på NTNU i Trondheim.

Der fortalte hun også om de videre ansettelsesplanene i det nye veiselskapet.

Aanesland regner med at de innen utgangen av 2016 vil være ytterligere 10 ansatte i Nye Veier, og at de på sikt vil nå en topp på rundt 130 personer.

- Det er et anslag, men per i dag ser det ut som vi vil havne der. Nå er vi i gang med å rekruttere for utbyggingsområdet vårt i Trøndelag, og så mangler vi folk på E39. Når disse porteføljene er bemannet, så vil det også generere flere stillinger til hovedkontoret, sier Aanesland.

1/3 kommer fra Vegvesenet

Ifølge Nye Veier-direktøren har olje- og gassinteressen vært spesielt stor for stillinger innen økonomi, HMS, styring og kontraktsgjennomføring.

- På veifagene er det først og fremst veifolk vi henter inn, men vi har også fått inn en del fra ulike konsulentselskaper, sier Aanesland og legger til at de resterende to-tredje-delene som ikke kommer fra oljenæringen er hentet fra blant andre Statens vegvesen, entreprenører, energiselskaper og konsulent- og rådgiverselskaper.

Halvparten av disse personene er hentet fra Statens vegvesen.

- Det var naturlig at vi også ville rekrutterte noe kompetanse fra Vegvesenet etter at vi fikk en betydelig andel av porteføljen deres. Vi har hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen hele veien, sier Aanesland.