Foto: Statsbygg

1.000 ville se Norges største fjøs

Statsbygg arrangerte søndag «Åpne dag» på NMBUs Senter for husdyrforsøk, Ås gård, og 1.000 mennesker møtte opp for å se Norges største fjøs.

Det er første byggetrinn i den store campusutbyggingen på universitet. Senteret ferdigstilles i disse dager, og det var stolte Statsbyggere som viste frem det 12.000 kvadratmeter store anlegget. Nærmere 1.000 nysgjerrige bønder, fremtidige studenter og øvrig lokalbefolkning strømmet til.

De fremmøtte fikk se storfefjøset med all sin automatikk, småfefjøset og grisehuset. Dyrene er ikke på plass ennå, men ingen var vel i tvil om at de kan se fremtiden lyst i møte i de nye lokalen. De fleste var også innom administrasjonsbygget der de fikk en presentasjon av hele campusutbyggingen. Det største nybygget blir veterinærbygget, som skal huse veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet. De holder i dag til på Adamstuen i Oslo, men skal flytte inn i det 62.000 kvadratmeter store nybygget i 2019.

For å gi plass til veterinærbygget må det rives over 30 hus og installasjoner. Dette rivearbeidet starter i dag.

I tillegg rehabiliterer Statsbygg den gamle Urbygningen på NMBU, og bygger om det gamle grisehuset til nytt fiskelaboratorium. Veiomlegging og bygging av ny barnehage inngår også i prosjektet.

Totalt er kostnadsrammen på alle prosjektene ca 8 milliarder kroner, som også er den største satsningen innen undervisningssektoren noen gang.