Zinken Hopp idrettshall

På Råstølen i Ytrebygda bydel i Bergen har Betonmast Bergen AS ført opp et idrettsbygg på 2.900 kvadratmeter for Bergen kommune.

Fakta

Sted: Råstølen, Ytrebygda, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, idrettsbygg

Totalkostnad uten merverdiavgift: Cirka 50 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 2.900 kvadratmeter

Byggherre: Bergen kommune, etat for utbygging

Totalentreprenør bygg: Betonmast Bergen

Teknisk totalentreprenør: Teknisk Entreprenør Vest (TEVAS)

Arkitekt: Rambøll

Rådgivere: RIB: Core Technology l RIV, RIE, RIBr og RIAku: Rambøll l RIGeo: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko l Grunnarbeid: Dale Entreprenør l Anleggsgartner: Svein Boasson l Betongarbeid: Rio & Sandal Entreprenør l Hulldekker og betongtrapp: NOBI Voss l Gulvstøp inkl isolasjon og radon: Gulvstøperen l Fasade, takplater, isolasjon og tekking: Nordic Steel Construction l Stålkonstruksjoner: Give Stålspær l Glass/aluminiumsarbeider: John Holvik l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Blikkenslager: Sigurd Opheim l Rekkverk: Rekkverkspesialisten l Tømrer: Innomhus l Rigging til gulvstøp og utf. epoxy: Proffgulv l Maler: Malermester Christensen og Heimdal l Gulvlegger: Byggtapetmester Stigen og Kronheim l Flisarbeider inkl membran: Stor-Bergen Mur og Flis l Rørlegger: Sotra Rør l Elektro: Petterson & Gjellesvik l Ventilasjon: Bergen Ventilasjon l Utv. VA og overvann: Kaliber l Heiser: Scan Heis l Brannsikring: Damsgård Brannsikring l Lås og beslag: Lockit l Sportsutstyr: Unisport

Bygget er på 2.900 kvadratmeter og har to etasjer. Det er tegnet av Rambøll og ført opp av Betonmast Bergen i totalentreprise. Kontraktssum er 50 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i august i 2018 og det ble overlevert i juli i år.

Prosjektleder Thomas Neset i Betonmast Bergen forteller at byggingen gikk bra, uten store utfordringer.

– Godt samspill med byggherre og etater for drift har sørget for at vi har levert et moderne bygg klart for mange års drift. Vi måtte ta hensyn til at anleggsveien gikk forbi en skole i full drift, men dette gikk greit. Med god planlegging, kommunikasjon med skole og fokus på HMS gikk dette uten anmerkninger, sier Thomas Neset og legger til:

– Vi brukte en forenklet versjon av BIM og siden alt i bygget er forskjellig ble det vanskelig å praktisere lean fullt ut. Med de viktigste elementene i lean ble implementert for planlegging av fremdriften i de forskjellige sonene.

Hall, kampsport og dans

Bygget inneholder en flerbrukshall på 25x45 meter. Spilleflaten er 20x40 meter, noe som er internasjonale mål for håndball. I andre etasje ligger det et rom for kampsport på 250 kvadratmeter og et rom for dans og andre aktiviteter på 100 kvadratmeter.

I rommet for kampsport er det punc-hingsekker på skinner og en hevet ring for kampsport med internasjonale mål. Ved større arrangementer og mesterskap kan ringen flyttes til hallen slik at flere kan få sett kampsport.

I rommet for dans er det speil langs den ene langveggen. Dette rommet kan også brukes som scene for hallen.

På en mezzaninetasje i hallen er det tribune med cirka 200 sitteplasser og en løpebane med to felt. I enden av løpebanen er det vegghengte matter.

Uteområdene omfatter trampoliner, egenvektsapparater og et amfi i granitt. Området kalles Zinken Hopp og Sprett.

God tilpasning av stort volum

Sivilarkitekt Ane Martens-Nielsen i Rambøll sier at den arkitektoniske utfordringen i prosjektet var å få en god tilpasning av et stort volum på en vanskelig og trang tomt.

– Idrettshallen er plassert mellom Zinken Hopp skole, bybanetraseen og en nyetablert gang- og sykkelvei. Vi jobbet mye med form og farger, og oppdeling av volumer, for å bryte ned volum og høyder. Det var også viktig at gang- og sykkelveien på baksiden av hallen ikke ble opplevd som trang og mørkt på grunn av det bratte terrenget. Vinduer inn på tribunen/hallen fra gang- og sykkelveien gir innsyn og aktivitet til baksiden av hallen, sier Martens-Nielsen.

Hun sier at vinduer og tette felt i fasaden er også med på å dele opp volumet, så fasadene ikke oppleves så høye. Ved hovedinngangen er det et større glassfelt som synliggjør aktivitet og bruk.

– Material og fargevalg er inspirert av omliggende bebyggelse og Bybanen. Det var viktig å få inn farger i prosjektet og et godt utomhusområde. Idrettshallen og skolen er plassert rett ved Bybanens stoppested Råstølen og vil være et naturlig samlingssted for store og små i nærmiljøet, sier Martens-Nielsen.

Mye brukt

Anleggsleder Kjell Arne Johnsen i Anleggsgartner Svein Boasson AS forteller at anleggsgartnerfirmaet blant annet har bygget en aktivitetspark med amfi i larvikitt (egnet til spenst-øvelser), trampoliner, egenvektsapparater og gummidekke.

– Vi har også lagt ned betongheller, bygget trapper i granitt og satt opp benker. For å få til et enkelt vedlikehold av bygget har vi lagt ned grusarmert gress langs det slik at man kan bruke lifter. Bygginga av uteområdene var helt smertefri. Det har vært et kjekt prosjekt å jobbe med og har blitt flott. Vi ser at folk bruker det i helger. Det er gledelig og sørger for at uønskede hendelser, som rusmisbruk, ikke forekommer, sier Johnsen.

Daglig leder og markedssjef Tom Chr. Eide i TEVAS sier at firmaet har utført VA, sanitær, varmeanlegg, luftbehandlingsanlegg, anlegg for sterkstrøm og svakstrøm og automasjon med tilhørende prosjektering.

– Vår største utfordring i prosjektet var stram byggetid, sier Eide.

30 meters gitterdragere

Tomten ligger ved siden av Zinken Hopp skole på Råstølen. Grunnen består av fjell. Det er lagt membran og boret ventilasjonshull mot radon under bygget.

Bygget har en rektangulær hoveddel med flere utbygg. Bærende konstruksjon er i stål og hulldekker. Brannskillevegg og vegger i trappe- og heisrom er i plasstøpt betong. Trappene er av betongelementer. Taket bæres av q-dekker og er flatt, isolert og tekket. I hallen er det 30 meter lange gitterdragere. Fasadene har sandwichpanel med utenpåliggende royalimpregnert kledning og innslag av plater av fibersement. Det er glassfasader i hallen og i hovedinngangen.

Det er fliser i lobby og andre fellesareal, kombielastisk sportsgulv i hallen, punktelastisk sportsgulv i kampsportrom, sportsparkett i rom for dans og fliser i garderober. Innervegger og stålstender er kledd med plater av fibergips for å få en robust overflate. Det er åpen himling i hallen og systemhimlinger i andre rom.

Bygget har robuste og vedlikeholdsvennlige materialer. Alle vinduene er av aluminium. Det ble praktisert rent tørt bygg under innredningen, utført av RTBC. Trykktesting viser luftveksling på 0,3 per time. Ventilasjonsrom er plassert på taket. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,8. Hele bygget har universell tilgjengelighet. Bygget er brannseksjonert. Solavskjerming skjer med utvendige screens og innvendige rullegardiner. I hallen er rullegardinene motorisert. Sorteringsgrad er 93,7 prosent.

A mørkegrønn

Bygget er prosjektert etter passivhusstandard og Tek17. Oppvarminger vannbåren og er basert på fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 113 kWh. Bygget er i energiklasse A mørkegrønn. Ventilasjon er balansert ventilasjon og har varmegjenvinning.

Da byggeaktiviteten var på topp var 80 personer med. Zinken Hopp idrettshall er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter