Lars Erik Svanberg (DNT) (f.v.), Dag Terje Klarp Solvang (DNT), Jo Morten Nordbye (Mestergruppen), Are Ellingsve (XL-BYGG) og Geir Lunde (XL-BYGG). Foto: CF-Wesenberg

XL-BYGG og DNT skal ta vare på turisthytter

Byggevarekjeden XL-BYGG og Den Norske Turistforening (DNT) inngår nå et samarbeid om vedlikehold av DNTs turisthytter rundt om i landet.

DNT har 550 hytter fordelt over hele Norge, som er svært populære turmål, noe de har vært i over 150 år.

- Men disse hyttene vedlikeholder ikke seg selv. Vedlikehold av bygningsmassen har gjennom årene vært tuftet på grunnpilarene i Turistforeningen, nemlig frivillighet og dugnad. Dugnadsarbeidet vil fremdeles stå sentralt i foreningen, men nå trer byggevarekjeden XL-BYGG inn som profesjonell samarbeidspartner på etterslep av vedlikehold, heter det i en pressemelding.

- Vi gleder oss enormt til dette spennende samarbeidet med XL-BYGG. Bidraget fra XL-BYGG til vårt rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid er viktig bærekrafts arbeid og en investering i fremtidig turglede, sier generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang i meldingen.

Samarbeidet innebærer at XL-BYGG går inn i utvalgte rehabiliteringsprosjekter med sine fagfolk. Prosessen skjer ved at DNT sine lokallag søker om midler som forvaltes hos DNT sentralt.

- Ved tildelte midler bistår deretter lokalt XL-BYGG varehus DNT sitt lokallag med kompetanse, materialer og rehabilitering, mens kjeden sentralt støtter prosjektene økonomisk, heter det i meldingen.

- For oss er samarbeidet med DNT ekstra meningsfylt, siden det er en mulighet til å bidra både med ressurser og fagkompetanse innenfor et fagfelt vi er sterke på - rehabilitering og vedlikehold. Vi gleder oss til å komme i gang, og håper at prosjektene vil gi turglade folk gode opplevelser på hyttene. Kanskje det til og med bidrar til å få flere ut på tur, sier kjededirektør i XL-BYGG, Are Ellingsve.