Kvalitets- og HMS-sjef Steinar Fjeldstad hos Würth Norge.

Würth med 2.500 nye datablad for kjemiprodukter

Würth Norge AS har fornyet cirka 2.500 sikkerhetsdatablad for kjemiprodukter. Den arbeidskrevende prosessen er en følge av den nye merkeforskriften som trådte i kraft fra 1. juni i år. 

For Würth dreier det seg om både egenproduserte og innkjøpte produkter.

Omleggingen skyldes den nye CLP-forordning (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) i EU og EØS. 

- Forordningen har som mål å sikre et harmonisert system for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, heter det i en melding fra Würth Norge.

For produkter som allerede er i omsetning, er det gitt en overgangsordning på to år. Det betyr at man fremdeles kan ha kjemiprodukter med gammel merkeforskrift i hyllene. Det gir leverandørene mulighet til å selge ut produkter på lager i løpet av disse to årene. 

.  Uansett er alle sikkerhetsdatablad hos Würth oppdatert etter CLP-reglene fra juni i år. Den nye merkeforskriften gjør at alle kjemiprodukter får enda tydeligere og mer lettforståelige faresymboler. Symbolene er laget slik at det skal være lett for menigmann å forstå dem.

Kvalitets- og HMS-sjef Steinar Fjeldstad forteller at markedet allerede har reagert svært positivt på de nye sikkerhetsdatabladene.