World Seafood Center

Prosjektleder Ola Linge Samdal i Vedal Entreprenør er stolt av bygget som er overlevert.
Vedallogo

Vedallogo

TillerVimek

TillerVimek

Swecologo

Swecologo

Stabillogo

Stabillogo

Maxwell

Maxwell

Rejlers

Rejlers

AsplanViaklogo

AsplanViaklogo

GudbrandsenBrødrene

GudbrandsenBrødrene

Hesselbergtak

Hesselbergtak

TverliSveis

TverliSveis

Johnsoncontrols

Johnsoncontrols

TekniskVentilasjon

TekniskVentilasjon

Bravidalogo

Bravidalogo

RBergersen

RBergersen

BetongConsult

BetongConsult

NorskeMetallfasader

NorskeMetallfasader

StrykenGudbrandsen

StrykenGudbrandsen

SolliHoff

SolliHoff

Sletvold

Sletvold

SPsprinkler

SPsprinkler

Mjøndalen

Mjøndalen

Naboenlogo

Naboenlogo

AJlogo

AJlogo

Norsk sjømat har fått en ny hovedterminal ut mot verden. Første byggetrinn av World Seafood Center i Oslo Airport City er nå overlevert, og snart skal store deler av norsk sjømateksport inn i milliardprosjektet.

Fakta

Sted: Jessheim

Prosjekttype: Nybygg Logistikk

Bruttoareal: 55.000 kvadratmeter

Byggherre: Oslo Airport City

Totalentreprenør: Vedal Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 1,1 milliarder kroner

ARK: Astrup & Hellern

LARK: Norconsult

SHA-koordinator, KU og KP: Sweco Norge

Rådgivere: RIB: Stabil l RIB Stål: Maxwell l RIB Betong: Spenncon l RIV, RIByFy, RIEn, RIVei, RIG: Norconsult l RIE: Rejlers l RIVA: Rambøll l BREEAM AP: Asplan Viak l RIA: Brekke og Strand 

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider, utomhus: Brødrene Gudbrandsen l Betongarbeider: Tiller Vimek l Utvendige rekkverk og håndløpere: Tverli Sveis l Prefab Bæresystem: Norske Bæresystemer l Oppmåling: Solli & Hoff l Ytterveggelementer: Straye Stålbygg l Murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss l Flisarbeider: Stryken & Gudbrandsen l Tømrer: LP Bygg l Garderobeskap: AJ Produkter l Dusjvegger: Andersen & Aksnes l Lås og beslag: Lås & Sikring l Himlinger: Arne Himling l Røykluker: Unilite Solutions l Dører: Daloc l Baderomsutstyr: R Bergersen l Solavskjerming: KvintBlendex l Fuging: Fugemesteren l Skilting: Preg l Branntetting: Oslo Brannsikring l Porter/Lastehus: Hörmann l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Rekkverk/Ståltrapper: Stål og Glassprodukter l Glass/alu: Norske Metallfasader l Taktekker: Hesselberg Tak l Maling: Sandå l Gulv-belegg: Sletvold Tapet & Gulv l Epoxy/PU-belegg: BetongConsult l Elektro: Gardermoen Elektro l Teknisk nettverk: Astrofarm l Rørlegger: Bravida l Sprinkler: SP Sprinkler l Kjøleanlegg: Johnson Controls l Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon l Heiser: Orona l Maskiner og utstyr: Naboen Utleie Oslo l Sluttvask: TG Renhold

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

1. juni ble første byggetrinn, på 35.000 kvadratmeter av World Seafood Center overlevert byggherre Oslo Airport City. Andre byggetrinn overleveres i desember. Da vil totalt 55.000 kvadratmeter stå klart for å håndtere en av verdens største sjømateksport.

Vedal Entreprenør er totalentreprenør i prosjektet, og har gjennomført utbyggingen på ganske nøyaktig ett og et halvt år, til tross for en krigspåvirket leverandørsituasjon og en lang vinter.

– Det har gått raskt fra vi begynte graving 3. januar 2022 og til i dag, ja. Vi har i gjennomsnitt bygget 80 centimeter – nesten én meter – ferdig innredet bygg hver dag i hele byggeperioden, sier prosjektleder Ola Linge Samdal i Vedal til Byggeindustrien.

Samdal forteller at prosjektet har fått god hjelp av en byggetomt med både god riggplass, god logistikk og eksepsjonelle grunnforhold.

– Dette er et helt fantastisk område. Vi kom til en urørt naturtomt med noen få trær ryddet unna. De stedlige massene er moreneavsetninger, nærmere bestemt en helt fantastisk natursand. Dette har gjort det mulig å direktefundamentere med et svært begrenset behov for masseutskiftning, og at utgravd masse har vært å anse som en ressurs. Sanden har blitt brukt til avretting for fundamenter, til å danne voller for turstier på området, noe har blitt lagret lokalt for bruk i senere prosjekter, og så har resten blitt kjørt til lokale bedrifter. Det har vært veldig lite massetransport i dette prosjektet, sier Samdal.

Tok av

Med gravestart 3. januar, var Vedal klar til å støpe første fundament kun to uker senere.

– Det er et 350 meter langt bygg som i all hovedsak har blitt fullført på ett og et halvt år, og da er man prisgitt gode grunnforhold. Fundament og ringmur er plasstøpt, og så har vi bæresystem i prefabrikkert betong og stål, forteller Samdal.

World Seafood Center har fire etasjer kontorer og to etasjer logistikk. Bygget er utstyrt med kjøreramper på hver kortside og en utendørs kjøreflate for tungtransport på taket over deler av lagerlokalene i første etasje. Løsningen med logistikk i høyden har latt utbyggerne holde fotavtrykket til bygget nede på 28.500 kvadratmeter, men med hele 55.000 kvadratmeter totalt areal.

– Jeg synes det er veldig spennende at byggherre har gått for å bygge i to etasjer. Omtrent 40 prosent av totalarealet ligger i plan to, og det ville medført ganske store naturinngrep hvis alt skulle bygges over ett plan. Det blir spennende å se om dette er veien man vil gå med logistikkbygg fremover, sier Samdal.

De delene av logistikkarealene som ligger under kjøreflaten i andre etasje, har kraftige hulldekker i taket støttet opp av søyler i betong, mens et stort areal i andre etasje er helt fritt for søyler for å gi best mulig logistikk. Her er taket støttet opp av kraftige ståldragere med et spenn på 24 meter.

Raskt og ryddig

Selv om prosjektet har fått mye drahjelp av gode grunnforhold og god plass, har plasseringen ved Gardermoen også ført med seg egne utfordringer.

– Vi har en flyplass noen få hundre meter unna, så vi har måttet tenke spesielt mye på belysning på byggeplassen, sikring av materiell så ingenting skal blåse over til rullebanen, og vi har måttet være veldig nøye på høyder, både på bygget og på kranene vi har brukt, forteller Samdal.

Gjennom hele byggeperioden har Vedal brukt to tårnkraner montert på skinner inne i bygget. På den måten har bygget blitt reist fra nord til sør,

– Uten denne løsningen ville vi hatt behov forveldig mange kraner. Løsningen har vært avgjørende for å kunne opprettholde den gode fremdriften i prosjektet. Kranene har for det meste vært benyttet til montering av bæresystemet. Det er videre montert et TRP-tak, og- bygget er dimensjonert for både sedum og solceller på taket. Hovedtavlene er også dimensjonert for framtidige solceller, men det blir opp til byggherre om de vil ha det på et senere tidspunkt, sier prosjektlederen.

I tillegg til å sikre flyplassdriften med ryddighet på byggeplassen, har fokus på ryddighet og avfallskontroll alltid positive konsekvenser. Sorteringsgraden i prosjektet har vært 99 prosent, og det er generert kun 7,5 kilo avfall per kvadratmeter. En ryddig byggeplass er alltid viktig for å gi gode og sikre arbeidsforhold, og er en viktig faktor i vårt kontinuerlige HMS-arbeid, sier Samdal.

Det har ikke vært noen alvorlige skader i prosjektet.

– Men vi er veldig opptatte av å unngå de små skadene også, og når noe uønsket skjer, må vi granske hendelsen og lære av det. Sikkerhetsarbeid er det viktigste vi gjør. Vi vil at alle skal komme trygt hjem fra våre prosjekter. Hver dag, understreker prosjektlederen.

Very Good

Bygget er sertifisert til Very Good iht. Breeam-Nor- standarden, og det er det et bygg som skal møte strenge krav fra byggherre og leietakere.

– Når man ser det utenifra, kan det virke som et ukomplisert bygg med sandwichpaneler, men de klimatiske forholdene i bygget er utrolig viktige. Det er først og fremst en kjølehall som skal holde null til fire grader, men det er også fryserom, samt store kontor- og fellesområder som naturligvis må holde rett temperatur for formålet. Kuldebroer, klimaskiller og temperaturforskjeller er forhold vi har hatt et særskilt fokus på, sier Samdal.

Med den russiske invasjonen av Ukraina i 2022, dukket nye utfordringer opp på Gardermoen også.

– Vi skulle i gang med bæresystemet én måned etter at krigen brøt ut, og i løpet av en uke ble markedssituasjonen snudd på hodet. Vi måtte endre leverandører, sikre valuta, sikre materialer og låse priser. Det var en periode med svært tett dialog med både leverandørene våre og byggherre om hvordan vi skulle bli ferdige i tide. Det var en krevende tid, sier Samdal.

Kvalitet i krevende tid

Marius Listerud i byggherre Oslo Airport City skriver i en epost til Byggeindustrien at de også opplever at de har hatt et godt samarbeid med Vedal Entreprenør gjennom prosjektperioden, og at de er godt fornøyde med fruktene av samarbeidet.

– Oslo Airport City er svært fornøyde med dette nye logistikkbygget som skal dekke fremtidens behov for eksport av fersk norsk sjømat. Bygget ble overlevert til avtalt fremdrift og kostnad på tross av en meget krevende tid med pandemi, krig og store råvareutfordringer. World Seafood Center er et bærekraftig logistikk- og kjølebygg med tekniske løsninger av svært høy kvalitet, skriver Listerud.

Ola Linge Samdal sier seg enig med Listerud om at World Seafood Center har vært et vellykket prosjekt.

– Vi er veldig godt fornøyde, både med hvordan prosjektet ser ut og hvordan det fungerer. Men ikke minst er vi fornøyde med gjennomføringsprosessen, sier han.

Prosjektlederen understreker at et godt samarbeid i prosjektet har vært grunnleggende for å lande prosjektet på en god måte.

– Samarbeidet med våre underentreprenører og leverandører har gjennom hele prosjektet fungert særdeles godt. Flere av prosjektets underentreprenører er lokale aktører. Rasjonelle produksjonsmetoder utarbeidet i samråd med underentreprenører og rådgivere har vært prioritert. Det tette samarbeidet og dialogen på tvers av alle involverte har bidratt til de gode løsningene og kvalitet i alle ledd. Vi har også en kompetent og fremoverlent Byggherre i Oslo Airport City, som hele tiden pusher oss og samtidig gir oss spillerom til å finne de beste løsningene sammen med de andre samarbeidspartnerne. Vi er svært godt fornøyde med samarbeidet og dialogen med Oslo Airport City gjennom hele byggeprosjektet. Og så må jeg også trekke frem mine dyktige kollegaer fra Vedal i prosjektorganisasjonen. Det er gøy å gå på jobb når man løser oppgavene sammen med veldig flinke og hyggelige folk, sier Samdal.


Flere prosjekter