Wist Last & Buss Digerneset

Fra venstre Jostein Løken, prosjektleder for byggherre i Xpro, Henrik Hildre, prosjektleder for totalentreprenør Ronny Tennfjord AS og Jan Vatnehol, prosjektleder for Wenaas Eftf.
Digerneset

Digerneset

XPRO

XPRO

RonnyTennfjord

RonnyTennfjord

Sporstøl

Sporstøl

Norconsultlogo

Norconsultlogo

MidtNorskBygg

MidtNorskBygg

Vestlandstak

Vestlandstak

Busengdal

Busengdal

Moelvenlogo

Moelvenlogo

Et nytt, avansert storbilanlegg i Digerneset Næringspark gir en ny hverdag for kunder og ansatte hos Ålesund-avdelingen til Wist Last & Buss.

Fakta

Sted: Digerneset Næringspark, Ålesund

Prosjekttype: Nærings- og kontorbygg

Byggherre: Digerneset Næringspark AS, DNP 20

Prosjektleder byggherre: XPRO

Totalentreprenør: Ronny Tennfjord AS

Arkitekt, prosjekteringsleder: Sporstøl Arkitekter

Areal: 3835 kvadratmeter

Entreprisekostnad: 58 millioner kroner eks. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB, RIG, RIV, RIBr: Norconsult l RIE: HM Elektro l RIA: Cowi l Ribyfy, RIEn: Riksheim

Underentreprenører og leverandører: Betong- og tømrerarbeid: Ronny Tennfjord l Elektro: HM Elektro l Ventilasjon, automasjon, rørlegger: VVS Teknikk Møre l Heis: Heisplan l Systemvegger, glassvegger, himling: Moelven Modus l Grunn- og VA-arbeid: Busengdal Transport l Betongelement: ElementPartner l Stålkonstruksjoner: DS Nor l Stålplatetak: MNBE l Taktekking: Vestlandstak l Vindu, ytterdører: H-Fasader l Porter: Windsor l Maler, flislegger: Urke & Madsen l Kjøkken: JKE/Vegsund Kjøkken & Design l Byggevarer: Byggtorget Digernes l Epoxy industrigulv: Malermesterne BMV Molde l Dører: Jømna Bruk, Rapp Bomek

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien.

Prosjektleder Henrik Hildre hos totalentreprenør Ronny Tennfjord AS sier han sjelden er med på bygg med så mye infrastruktur nede i grunnen.

– Det er montert tre store prefabrikkerte servicegraver og to avanserte søyleløftere i nybygget. Servicegravene er nesten 30 meter lange og kom levert på byggeplass ferdig utstyrt blant annet med lys, verktøy, løftesøyler og bremsetestere for store vogntog. Alle føringer til gravene er lagt ned i grunnen før montering og ble sammenkoblet etter at gravene var fastmontert. Vi har også stedstøpt flere trekkebrønner i grunnen for å kunne koble sammen infrastrukturen i grunnen opp til oljerom og teknisk rom. Trekkerørene ble senere brukt for å trekke strømkabler, hydraulikkslanger, oljeslanger og datakabler mellom smøregravene og de nedfelte løftesøylene. Det er også strenge HMS-krav i forbindelse med friskluft for dem som jobber i graven, der det er stor fare for at det legger seg eksos fra bilene. I den forbindelse er gravene levert med et automatisk ventilasjonssystem som sørger for god luftkvalitet, forklarer Hildre.

– Alt er digitalisert, det er veldig mye teknologi.

Bygg nummer 20

Til likhet med de fleste andre næringsbygg på området, er det Digerneset Næringspark som er byggherre og eier av bygget. Wist Last & Buss er leietaker.

– Bygget er satt opp i nært samarbeid med leietaker, slik at det er tilrettelagt for aktiviteten som skal være her. De har vært med i prosjekteringsfasen, og bygget er «smidd» sammen med dem. Det har vært spesielt mye å ta hensyn til i planleggingen med dette bygget, siden det er spesialisert virksomhet med service på store kjøretøy, med det som kreves av avansert utstyr, sier prosjektleder Jan Vatnehol i Wenaas Eftf. Selskapet er hovedeier i Digerneset Næringspark sammen med Møller Eiendom Norge.

Nybygget er satt opp på tomt nummer 20 på næringsområdet ved Skodje, langs E39 på vei fra Ålesund til Molde. Derav prosjektnavnet DNP 20.

Verksmester Alf Ove Eide sier det er blitt en ny hverdag etter at de flyttet til nybygget på Digerneset fra Breivika ved Moa 1. november. 30 personer har arbeidsplassen sin i bygget. De fleste er mekanikere, men her er også selgere, delelagerarbeidere, og administrativt ansatte.

– Både vi og kundene er i himmelen. Det er en helt ny hverdag. Her har vi over 15 mål tomt og et bygg med nesten 3.000 kvadratmeter grunnflate. Det er dobbelt så stort område som det vi hadde. Og vi har oppgradert oss teknologisk slik at vi er godt rustet til å yte god service for kundene våre, sier Eide.

Både busser og lastebiler kommer inn for periodisk service. Dette er kjøretøy som er mye i bruk både til bussvirksomhet og langtransport, med en årlig kjørelengde på kanskje 50.000 kilometer. Så servicebehovet er stort. Avdelingsleder Inge Strømmen i Wist Last & Buss anslår at de har en portefølje på godt over 200 kjøretøy som trenger service to ganger årlig. På toppen kommer tilhengere.

Stor Volvo-forhandler

Entreprisekostnaden på bygget er 58 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Utstyret kommer i tillegg. Fullt utstyrt tror avdelingslederen at prosjektkostnaden fort blir over 70 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift.

Wist Last & Buss er en virksomhet med base i Trondheim med agentur for salg og service på storbiler fra Volvo og Renault. De har 12 avdelinger fra Mo i Rana i nord til Volda i sør, med en konsentrasjon i Trøndelag og Møre og Romsdal. Foruten Ålesund har Wist avdelinger i Molde, Kristiansund, Åndalsnes, Sunndalsøra og Volda i Møre og Romsdal. Ifølge verksmester Eide er Wist Norges største Volvo-forhandler, søsterbedriften Wist AB er Sveriges største.

Ifølge avdelingslederen er prosjektet en utvikling av anlegget i Ålesund, det er ikke planlagt noen sammenslåinger.

Kan løfte biler på 45 tonn

Bygget er konstruert med tre gjennomgående porter på ene siden av bygget og fem på den andre. Smøregravene er 28 meter på ene siden og 32 meter på andre siden av bygget. Opptil tre biler kan stå etter hverandre over hver smøregrav. Bilene kjører inn portene på baksiden av bygget, og ut igjen etter ferdig service på fremsiden. De ansatte har en app på telefonen der de kan åpne og lukke portene. Dette app-systemet er utviklet internt i bedriften.

Et verktøy som er lett å legge merke til i verkstedet er løftesøylene som kommer opp av gulvet. Disse er en del av mekanikken under grovplaten. Hver søyle kan løfte 15 tonn. Det kreves to eller tre løftesøyler for å heve bilene, alt etter størrelse. Med tre løftesøyler kan kjøretøy på 45 tonn heves opp i luften slik at mekanikerne kommer til med servicearbeid under.

Midt i bygget er det bygget inn en konstruksjon på tvers, slik at bygget er formet som en T. I denne delen som går over to etasjer, er det delelager, kontorer for administrasjon og salgsapparat, kantine og garderober med dusj. Det er skille mellom skitten og ren sone, slik at mekanikeren kan gå fra verkstedet, skifte og eventuelt dusje, for så å gå inn i den rene sonen.

Delelageret er også gjenstand for en teknologisk oppdatering. Her er det montert opp en lagerautomat som går over to etasjer for å forenkle lagringen og letingen etter nye deler. Du kan søke opp serienummeret på en pc, så skal roboten automatisk finne frem og plukke ut delen du trenger.

Fjerde bygg for Ronny Tennfjord

Den lokale entreprenøren Ronny Tennfjord AS har hatt ansvaret for flere store utbygginger på området siden de i 2018 begynte arbeidet med bygget der bedriften MMC First Process holder til. Dette prosjektet er tidligere omtalt i Byggeindustrien. Nå er de i gang med et 2.000 kvadratmeter stort bygg for bruktbil for BMW, Mini, Toyota og Lexus like bortenfor Wist Last & Buss.

Henrik Hildre har vært prosjektleder for alle fire byggene Ronny Tennfjord har satt opp på området.

– Det nye bygget er bygget mye på samme måte som de andre, med prefabrikkerte betongelementer, stålbæring og stålplater på tak. Det spesielle med dette bygget er det som ligger under grovflaten. Innvendig er det bærende stålsøyler, og selvbærende yttervegger av betongelement. Det er også montert kranbaner til tre traverskraner. Gulvet har vi støpt selv, mens epoxybelegget er lagt av Malermesterene BMV i Molde. Midtskipet er i to etasjer med hulldekke som etasjeskiller, forklarer Hildre. De har utført betong- og tømrerarbeid i egenregi, og har hatt cirka ti egne arbeidere på anlegget i tillegg til underentreprenører.

Klargjort for solceller

Malt betong er overflatematerialer i verkstedområdene. Mens det i midtskipet er en kombinasjon av malt betong og malt og sparklet gips. I en av verkstedhallene er det satt opp en delevegg med Cembrit-plater til overflate, for at den skal tåle vasking og røff bruk. Det er flislagte gulv i butikk og sosiale rom, mens kontorer og kantine har vinylflis. I garderober og på toaletter er både vegger og gulv flislagt.

Bygget blir varmet med varmepumpesystem luft til vann, med varmeslynger i alle gulv, inkludert verkstedgulvene.

Ifølge Vatnehol i Wenaas Eftf. er bygget klargjort for solceller på taket.

– Vi har et prosjekt i arbeid der vi jobber med solcelleanlegg på taket på flere av byggene på området. Dette bygget er et av dem. Det er lagt rør mellom byggene, med en felles «grid». Etter hvert er planen at bygget mer eller mindre skal bli selvforsynt med strøm.

Samarbeidet

Jostein Løken i XPRO har vært prosjektleder for byggherre, slik han har vært for flere prosjekter i regi av Wenaas og Digerneset Næringspark de siste årene.

– Jeg har mer eller mindre jobbet fulltid med prosjekter der Wenaas Eftf. er involvert – på Digerneset, i Volda, på Nordfjordeid og Moskog utenfor Førde. De er en viktig samarbeidspartner for XPRO. Her på Digerneset har vi jobbet sammen med entreprenør Ronny Tennfjord AS på flere prosjekter nå, og det er en fordel at vi kjenner hverandre og stoler på hverandre. Vi har utviklet gode samarbeidsformer, sier Løken.

XPRO er en ledende aktør innen prosjektledelse i byggenæringen på Nordvestlandet. Selskapet har nå 42 ansatte etter fusjonen med Hammerø & Storvik (Hamsto) fra 1. januar 2021.