WiTo-kvartalet

WiTo-kvartalet

Sted: Tromsø

Prosjekttype: Nytt forretningsbygg - Rehab butikkbygg

Btoareal: 5.600 kvm

Byggherre: Thor Eiendom AS

Totalentreprenør: Bjørn Bygg

Kontraktssum: 100 millioner kroner

Arkitekt: AT plan & arkitektur

LARK: Asplan Viak

Rådgivere: prosjektering for AT Plan & arkitektur: Framifrå arkitekter - RIB/ RIBr: Nordland Teknikk - RIE: J.M. Hansen Installasjon - RIV: Sletten - RIG: Multiconsult

Underentreprenører/leverandører: Elektro: J.M. Hansen - Ventilasjon/ blikkenslager: Nord-Klima - Grunnarbeider: Roald Madsen - VVS-inst.: Åge Nilsen - Heis: Kone - Taktekking: Tromsø Takmontering - Vinduer/ dører: Krane Glass og Fasade - Systemvegger/ himlinger: Moelven Nordia - Gulvavretting: Ing. Odd Lorentzen - Branntetting: Firesafe - Fasadestein: Naturstein Montering - Anleggsgartner: A. Markussen - Prefab dekker: Element Nor - Lås og beslag: Låsesmeden Tromsø - Skilt: Ivar Sandens - Kjøkken: Lindrup Martinsen - Maler, belegg, flis: Schwenke & Sønn - Ståltrapper: Weland - Prefab betongvegger og trapper: BE-Entreprenør

WiTo hjørnet - et kjent møtested i Tromsø sentrum - er blitt et helt kvartal. Et flervinklet nybygg i lyse metallplater og mørk granitt frem-
står som en moderne kontrast til murgården fra 1912.

WiTo-kvartalet er et prosjekt som håndterer et viktig sentralt bykvartal i Tromsø. Det har vært en intensjon å gjøre dette på en bymessig og tidsriktig måte hvor prosjektet gjennom form og materialitet både kontrasterer og delvis underordner seg eksisterende bevaringsverdige bygg (Storgata 68). 

Arkitekt Kjeld Nash i AT plan og arkitektur forteller at prosjektet har en lang forhistorie og startet med reguleringsplanarbeidet mange år tilbake. Tiltakshavers ønske om et moderne forretningsbygg og en økonomisk utnyttelse av eiendommen var utfordrende og spennende. Storgata 68 er opprinnelig fra 1912. De gamle fasadene og takflatene mot Storgata / Fredrik Langes gate er beholdt men ellers er alle arealer nybygg. Dette har vært utfordrende både teknisk og i forhold til bevaringsmyndighetene.

– Det at Bjørn Bygg klarte utfordringen med å grave ut den dype byggegropen helt inntil de gamle fundamentene, gjør at det nå er et prosjekt som har en utnyttelsesgrad som er forholdsvis unik i Tromsø. Det har blitt et stort prosjekt, i overkant av 5.600 kvm hvor bygget er bevisst modellert både for å svare på skalaen i Grønnegata samtidig som den gamle bebyggelsen i øst er hensyntatt. Skotøimagasinet og WiTo-kiosken er reetablert i kvartalet og i tillegg har det kommet en rekke leietakere inn i prosjektet.

– Til tross for den lange prosessen fra reguleringsplan til ferdig bygg har skisseprosjektets hovedidé blitt beholdt og bygget fremstår som et spennende og annerledes arkitektonisk tilskudd til Tromsø sentrum, mener Nash.

Tøft og logistisk krevende
Totalentreprenør Bjørn Bygg har hatt en tøff og logistisk krevende jobb.

– Vi startet grunnarbeidene i juni 2011 med spunting mot gata og utgraving i kjeller og traff på en del uventet fjell. Vi hadde i utgangspunktet ikke forventet å treffe på fjell. Ifølge grunnundersøkelsene skulle det være tilstekkelig høyde ned til fjellet. Det tok en sju-åtte uker lengre tid enn vi hadde regnet med, forteller prosjektleder Morten Andreassen i Bjørn Bygg og tilføyer at det logistikkmessig var en utfordring å ta ut massene fra tomta midt i Tromsø sentrum med trafikk på alle kanter. Gata ble stengt for trafikk noen korte perioder på kveldstid. En tårnkran på sørsiden rett utenfor bygningskroppen løftet hulldekkene på plass og utførte alle tunge løft og ble etter hvert supplert med mobilkraner.

Han beskriver nybygget som ganske spesielt med utkraginger og få rette vinkler og med et aksesystem som ikke står i forhold til eksisterende bygg.

– I tillegg har man inntrukne etasjer oppover i bygget som gjør at ingen etasjer er helt like. I en del av arealene har det vært til dels mange endringer på planløsningen underveis. Der leietakere ikke er på plass er vel det ganske naturlig, mener Andreassen.

Refundamenterte
Å grave ut en ny kjelleretasje i et 100 år gammelt bygg inn til en trafikkert gate er ingen spøk. Opprinnelig var det en lagerkjeller med lav etasjehøyde i eksisterende murbygg. Den resterende kjellerhalvparten ble gravd ut og refundamentert.

– En ganske utfordrende jobb, påpeker Andreassen.

– Det ble også fundamentert mot nabobygget da nybygget går helt til tomtegrensen mot nabobygg. Den vernede fasaden og takkonstruksjonen gjorde at spunting ikke var et alternativ. Tykke natursteinsmurer fikk en vanntett konstruksjon støpt på innsiden av den gamle fasaden, forklarer han.

– Mot den gamle fasaden ble arbeidet utført på en litt spesiell måte. Vi gikk ned i kjelleren og støpte en vegg som skulle bære det verneverdige bygget. Den nesten 100 år gamle muren er en pusset stablemur som ikke ville ha tålt undergraving. Fordelen er at det er en godt drenert grunn som er forholdsvis tørr i sentrum av Tromsø. Det ble klart ganske tidlig i byggetiden at det skulle en bowlingbane inn i etasjen, så vi tilpasset aksene til banebreddene, forteller Andreassen.

– De mange vinklene i nybygget var for så vidt greie å håndtere, men ikke så produksjonsvennlige. Stålbæresystem, hulldekke-elementer og Con-Form betongelementer i heis- og trappesjakter gjorde produksjons-tiden kortere. Hele veggen mot sør er en Con-Form sandwichkonstruksjon med tanke på at det trolig en gang i framtiden vil komme et bygg ved siden av, sier han.

Energibrønner
Det er boret sju brønner i 228 meter dybde som forsyner begge byggene med jordvarme. To varmepumper dekker ca. 80 prosent av oppvarmingsbehovet.

Butikkene og banken åpnet som planlagt 12.12. klokken 12.00.

Tekst og foto: Anne-Beth jensen