Wesselkvartalet

Illustrasjon: EVE-images.comWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienLeder Region Øst i SV Betong AS, Bjørn Mikalsen og byggherre og prosjektleder Wesselkvartalet AS, Henrik J. Nore. 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienWesselkvartalet i Asker, 6.5.2021 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Arben

Midt i Asker sentrum er et nytt boligprosjekt på plass. De avrundede og bølgende teglfasadene står i sterk kontrast til den omkringliggende rektangulære bebyggelsen. Den uvanlige utformingen har gitt 52 spesielle leiligheter – og i alt 83 balkonger og terrasser.

Fakta

Sted: Asker

Prosjekttype: Leilighetsbygg med næringsarealer

Bruttoareal: 21.000 kvadratmeter

Byggherre: Wesselkvartalet AS

Byggherrerepresentant: Andersen & Baumann / Civil
Management

Totalentreprenør: SV Betong

Kontraktsum eksl. mva.: cirka 340 millioner kroner (uten energianlegg)

Arkitekt: Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIG, RIB, RIBR, RIAKU, RIByFy: Sweco Norge l RIVA: Multiconsult l RI Mur: Ingeniørplan l RI Energianlegg: Norconsult l Automasjon: Hamstad (Energi) / Nortek (Bygg) / Hydrogeologi: Ruden

Totaltekniske entrepriser rør, ventilasjon og elektro: Bravida

Underentreprenører og leverandører: BIM: LKON l Brønnboring: Båsum Boring l Heis: Kone l Riving: Øst-Riv l Grunnarbeider: Isachsen Anlegg l Utomhusarbeider: Skaaret Landskap l Fjellsikring: Kynningsrud l Betong: Stenseth & RS l Sprenging: Norsk Fjellsprenging l Stålarbeider: Nils Løff, Stokke stål l Mur og tegl: AK Byggservice l Mur og flis: Mur og Flisarbeid l Tømmer: Noveta l Taktekking: Hesselbergtak l Maler: Hunvik l Kjøkken og bad: Sigdal l Beslag: Haukjem l Rekkverk utvendig: Metallteknikk / A-tech l Rekkverk innvendig: PKS Industri l Avfallsbehandling: Ragn Sells l Brannsikring og branndører: Firesafe l Parkett: Bo Andrén l Vinduer: Nordvestvinduet l Innvendige dører: Swedoor l Bodvegger og port: Rosing l Gulv p-anlegg: Betongconsult l A-plan i leiligheter: Gulventreprenøren l Sandwichvegger: Svalinn l Fuging: Norfug l Avfallscontainer: Namdal Ressurs l Eikefasader montering: Proglass l Eik- og fasadebord: Bare3 l Skilting: Adek l Lås og beslag: Certego l Byggevarer: Optimera l Himlingsplater: Cembrit

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Wesselkvartalet er ikke profittmaksimert, da hadde vi heller bygget en firkantet kloss. Det ville åpenbart gitt oss flere kvadratmeter og langt bedre økonomi, slår byggherre og prosjektleder Henrik Nore i Wesselkvartalet AS fast.

Wesselkvartalet fremstår som ett bygg, men har ulike volumer på fire, fem og sju etasjer. Disse henger sammen i de to nederste etasjene. Foruten leiligheter er det også avsatt 1.900 kvadratmeter næring i første etasje og 1.400 kontorer i andre etasje. I tillegg til både private og felles takhager på alle tre byggene, er det gangveier fra øst og fra nord gjennom bebyggelsen til den offentlig tilgjengelige Apotekerhagen.

Var et apotek

Nore forteller at hans bestefar Thor Wessel, overtok apoteket med en stor hage i 1927, det lå da omtrent der punkthuset på sju etasjer står nå. Utviklingen av tomta har gått over flere år. Første trinn var å bygge et næringsbygg langs Bankveien i 1960. I 2002 ble apotekbygget flyttet 50 meter mot Torvveien i sør. – Det familieeide selskapet har hatt forskjellige planer for tomta siden midten av 80-tallet, men det skjedde lite før Tandberg Eiendom kjøpte seg inn med 47 prosent i 2014, forteller Nore.

Prosjektet møtte stor interesse; med anbudsrunder på leilighetene. – Var det én budgiver på en leilighet, fikk vedkommende tilslaget. Var det flere, ble det budrunder. Noen leiligheter gikk 11 prosent over, men totalt sett for prosjektet ble salgssummen fire prosent høyere enn den utlyste prisen. Det ble satt ny prisrekord per kvadratmeter i Asker sentrum, forteller Nore.

SV Betong vant den utlyste totalentreprisen, og underskrev kontrakten i slutten av juni 2017. Næringsbygget ble revet i begynnelsen av januar 2018, mens spuntingen var i gang tidlig i mars.

Kampesteiner

Det var foretatt gode grunnundersøkelser på angitte snittdybder. Den geotekniske rapporten anga lett spuntbare masser, og det var langs spuntlinjen tatt prøver for hver tredje meter. – Det viste seg at det mellom alle våre borepunkter lå store kampesteiner. Det betød store ekstra kostnader og mye tid, fordi vi måtte frigrave oss videre, forklarer Nore.

Parkeringskjelleren har 250 p-plasser og er i tre plan. – Det var flere utfordringer, sier Bjørn Mikalsen, leder Region Øst i SV Betong.

– Vi skulle sprenge oss ned tre og en halv etasje, hele 13 meter ned. Bortsett fra et hjørne med leire, besto grunnen i hovedsak av fjell. Det måtte sømbores, pigges og sprenges mot nærliggende eiendommer, og med store volumer masse som måtte transporteres ut. Det var liten riggplass, og siden vi ligger midt i Asker sentrum, var det også strenge arbeidstidsbestemmelser, ramser Mikalsen opp.

Under p-kjelleren ligger også et hydrogeologisk system for energi-utvinning og energilagring, som har utløst støtte fra Enova.

– Under grunnvannsnivå er det er det boret og sprukket opp et stort varmelager på 70.000 kubikkmeter, bestående av oppsprukket fjell og vann. I stedet for en mer ordinær brønnpark, som skulle betjene vårt kvartal og nabokvartalet, skal dette anlegget også forsyne 30.000 kvadratmeter av Askers gater med vannbåren varme, sier Nore.

Plasstøp nødvendig

– For å få på plass alle etasjene innenfor reguleringsbestemmelsene i Asker, kunne vi ikke benytte prefabrikkerte elementer, og dermed «sløse» med dekkene. Men også fordi det var lange spenn, og buer med forskjellige radier og vinkler, som gjorde det nødvendig å plasstøpe. Det finnes ikke to like balkonger, det er kun i den høyeste bygningskroppen det er fire like etasjer. Det var altså lite å hente på gjentakelseseffekten, sier Mikalsen.

I sin beskrivelse av Wesselkvartalet sier Vigsnæs + Kosberg Arkitekter at volumet er tilpasset omkringliggende byggehøyder, og følger en rettlinjet form mot gatene, har byggene en mykere og bølgete fasade mot sentrum av blokken. Derved har det vært mulig å finjustere det indre av prosjektet for å maksimere sollys og utsikt, samt å gi et stort utvalg av leilighetstyper.

Det ble lagt mye ressurser i å finne både rett type teglstein og måte å legge den på. Fire fullskalaprøver ble satt opp på tomta, med forskjellig type tegl og utførelse.

«Fasaden er artikulert ved å bruke et relieff murt i bånd rundt hver etasje. Båndet er perforert uansett hvor det er balkonger og terrasser, noe som gir fasaden en detaljrikdom og et uttrykk som skifter karakter med lyset gjennom dagen. Teglens letthet suppleres av den omfattende bruken av eik, både i kledning og vinduskarmer i første etasje, samt i alle utetakene», beskriver arkitektene.

– Vi er veldig stolte over å ha Wesselkvartalet på CV-en. Men det var mange faser i fasadeutformingen som involverte flere fag i flere faser. Både når det gjelder tekking og varme og kalde balkonger, opphenget på teglen og innfesting av rekkverkene, bekrefter Mikalsen.

– Det var et premiss i familien fra dag én, Wesselkvartalet skulle bli noe vi kunne være stolte av. Derfor er det også lagt vekt på kvalitet i fasader og i innvendige løsninger, avslutter Nore.