Wergeland Terrasse

På Wergeland i Bergen har Strand AS ført opp et prosjekt med 84 leiligheter, parkeringsanlegg og to næringslokaler.

Fakta

Sted: Wergeland, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, leiligheter

Kontraktssum uten merverdiavgift: 245 millioner kroner

Bruttoareal: 16.500 kvadratmeter

Tiltakshaver: Wergeland Terrasse

Total-/hovedentreprenør: Strand

Arkitekt: Grieg Arkitekter

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Holst og Valen l RIVA: Haugen VVA l RIV: Multiconsult l RIE: Bergen Elteknikk l RIAku, RIGeo og RIBr: Sweco Norge l RIHeis: Ing. Stein Knutsen l Energiberegning/energimerking: Trond Wickman

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Exact l Grunnarbeider: Fyllingen Maskin l Sprengning: Inge Hjelle Entreprenørforretning l Spunt og stagarbeider: Vestnorsk Brunnboring l Anleggsgartner: Jan´s Hageservice l Betongarbeid: Strand l Betongelementer: Con-Form Bergen og Spenncon l Betongsaging/kjerneboring: Mimax Asfalt & Betong l Gulvstøp/tynnavretting: Betongentreprenøren l Bærende stålkonstruksjoner: Børø Stål l Ståltrapper: Fana Stål l Rekkverk: Montal Systems l Tekking og isolering: Protan Entreprenør l Tekkingsarbeider: Fløysand Tak l Innglassing balkonger og utv. rekkverk: Fasade og Bygg Service l Glassarbeider: John Holvik l Vinduer og balkongdører: H-vinduet Magnor l Innerdører: Swedoor l Blikkenslager: Os Blikk og Fasade l Tømrer: Byggmester Markhus l Innredning: Innomhus l Maler: Format Maling l Tapet og gulvbelegg: Halfdan Solberg og Sønn l Parkett, dører, lister og foringer: Format Gulv og Interiør l Mur, puss og flis: Murmester Aasvedt l Sanitær, varme og sprinkler: Grevstad og Tvedt l Elektro og tele: Bergen Elteknikk l Ventilasjon: Bygg og Ventilasjon l Utendørs VVS: VA-Teknikk Vest l Baderomskabiner: Norac l Heiser: Ing. Stein Knutsen l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Låssenteret l Boss-sug: Bossug l Benker og skap: Norema Kjøkkenstudio l Stillas: Pilar Bergen Stillas l Kraner: DF Crane l Bredbånd: Telenor T-We

Tiltakshaver er Wergeland Terrasse AS. Prosjektet er tegnet av Grieg Arkitekter AS og ført opp i en totalentreprise. Samlet areal er 16.500 kvadratmeter, og kontraktssummen er på 245 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i september 2016 og ble ferdigstilt 3. november i år.

Krevende logistikk

Prosjektleder Geir Sørland i Strand forteller at de største utfordringene i prosjektet var trang tomt med lite riggplass og nærheten til Bybanen og nabobyggene Wergeland Senter og Minde barnehage - som ble oppført delvis samtidig med Wergeland Terrasse.

– Dette stilte store krav til logistikk, men vi holdt tidsplanen, sier Sørland.

Bærekonstruksjonen og tekniske anlegg for Wergeland Terrasse er modellert i BIM. Strand praktiserte lean under byggingen.

84 leiligheter

De 84 leilighetene er på inntil 140 kvadratmeter. Næringslokalene, som rommer treningssenteret Sats og restauranten Bonasera, er på totalt 1.600 kvadratmeter.

Leilighetene har høy standard og hadde en snittpris på 60.000 kroner per kvadratmeter. Kjøperne hadde en rekke tilvalgsmuligheter. Alle leilighetene har egen terrasse eller balkong (noen har to). Solforholdene er gode. I parkerings-anlegget er det cirka 75 biloppstillingsplasser. Både leiligheter og fellesareal har universell utforming. Området er barnevennlig, med barnehage og fotballbane rett i nærheten.

Urban struktur

Sivilarkitekt Ida Nordanger i Grieg Arkitekter sier at bygget er utformet med tanke på den fremtidige urbane strukturen det skal inngå som en del av. Det er lagt vekt på varige materialer av høy kvalitet og åpenhet mot byrommene.

– Fasadematerialer er en kombinasjon av glass, plate- og tegl-fasader. Farger, horisontale linjer og proporsjoner henter opp elementer fra eksisterende blokkbebyggelse, samtidig som bygget fremstår som et bygg av vår tid og med en egen identitet. Det er søkt å gi fasadene variasjon og menneskelig skala, men likevel innordne seg helheten i området, sier Nordanger.

Punkthus i L-form

Parkeringsanlegget ligger på en sprengsteinsfylling som ligger på fast fjell. Forurensede masser er kjørt til deponi. Det er sprengt ut cirka 25.000 kubikkmeter faste masser. Mot Wergeland Senter og mot Minde barnehage er det satt ned cirka ti meter permanent rørspunt fylt med betong. Nedkjøring til parkeringsanlegget ligger rett over en tunnel for Bybanen.

Under de delene av byggene som ikke ligger over parkeringsanlegget er det radonduk og klargjort for ventilering.

Wergeland Terrasse består av tre punkthus liggende i L-form oppå et to-etasjers parkeringsanlegg. Punkthusene har fra fire til seks etasjer. Bærende konstruksjon består av stål, plasstøpt betong, hulldekker, plattendekker og Con-Form vegger. Takene er flate og tekket med folie. Fasade er kledd med tegl og fasadeplater.

I leilighetene er det parkett og flis på gulv og gipshimling. De aller fleste leilighetene har baderomskabiner.

Ingen fraværsskader

Trykktesting som er utført på leiligheter viser i snitt en luftveksling på 1,05 per time. Byggene har fem innganger i tillegg til atkomst via parkeringsanlegg. Både punkthus og parkeringsanlegg er sprinklet. Sorteringsgrad for byggavfall er 75 prosent.

Wergeland Terrasse er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer (gulvvarme på bad), basert på fjernvarme. Beregnet energibruk er 87 kWh per kvadratmeter per år, noe som plasserer leiligheter i energiklasse C eller bedre. Leilighetene har balansert ventilasjon med et aggregat i hver leilighet.

Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen. Cirka 90 personer var med da byggeaktiviteten var på topp, og Wergeland Terrasse er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter