Byråd Henning Warloe vil bygge høyt og tett i Bergen sentrum for å unngå at Bergen blir en smultring, med aktivitet kun i bydelene rundt sentrum.

Warloe vil bygge høyt og tett i Bergen sentrum

Byråd for byutvikling Henning Warloe (H) i Bergen sa på Vestlandske Bygg og Anleggsdag at han håper at folketallet i Bergen sentrum vil dobles. For å få det til må man bygge høyere og tettere i Bergen sentrum.

Vestlandske Bygg og Anleggsdag ble arrangert i Bergen torsdag 30. oktober med 160 deltakere, noe som er ny rekord.

Henning Warloe begrunnet økning av folketallet i sentrum med at han vil unngå at Bergen blir en smultring; at folk bor i bydelene rundt sentrum mens selve sentrum har få beboere og liten aktivitet.

Rekordmange deltakere på Vestlandske Bygg og Anleggsdag i Bergen torsdag 30. oktober med.

For tiden vokser Bergen med cirka 4.000 innbyggere i året, noe Warloe synes er for lite hvis Bergen skal beholde sin posisjon. Oslo vokser med tre ganger så mange innbyggere årlig.

Warloe ser for seg at Bergen i 2040 vi ha 100.000 flere innbyggere, 50.000 flere boliger og 70.000 flere arbeidsplasser.

Utenfor sentrum ønsker Warloe fortetting langs traseen for Bybanen. Han sa at byrådet neste år skal se på høyhusproblematikken. Det kan bli aktuelt å tillate høyhus i noen områder og frede andre.

Han ønsker også mer spennende arkitektur i Bergen og flere ikoniske bygg som Grieghallen. Han begrunner det med at arkitektur sier noe om hvilke ambisjoner en by har.