Fra Betongutstillingen 2020.

Fra Betongutstillingen 2020.

Vurderer sammenslåing av Byggutengrenser og Fabeko

Styrene i Byggutengrenser og Fabeko har innledet samtaler for å se på muligheter for å slå sammen de to foreningene.