Julie Brodtkorb

- Vurderer brukerbetaling for kart i strid med stortingsvedtak

MEF mener det er urimelig at entreprenørene først må betale for å få vite hvor kabler ligger, og i tillegg blir pålagt å utvikle produktet de skal betale for gratis. 

- Våre entreprenører er opptatt av å ikke ødelegge infrastruktur i form av kabler når de graver. Da må de få vite hvor kablene ligger, sier Julie Brodtkorb, direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en pressemelding.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i ferd med å utarbeide forskrifter til plan- og bygningsloven § 2-3 som skal legge til rette for en effektiv utveksling av informasjon om ledninger i grunnen. Samfunnsøkonomisk Analyse AS har på oppdrag fra departementet utarbeidet en rapport hvor de anbefaler å innføre en begrenset brukerbetaling. Anbefalingen innebærer at ledningseier kan kreve betalt for utlevering av kart ved påvisning.

Dette får MEF til å reagere, som mener anbefalingen er stikk i strid med Stortingets beslutning hvor hovedregelen er at det ikke skal kunne kreves brukerbetaling.

 - Stortingsvedtaket inneholder sterke begrensninger på når forbudet mot brukerbetaling kan fravikes i forskrift. Likevel anbefales det nå brukerbetaling som hovedregel. Samtidig vil entreprenøren bli pålagt å innrapportere koordinater til ledningseier helt vederlagsfritt. Vi mener forslaget om brukerbetaling går mye lenger enn det Stortinget har åpnet for. Dersom dette innføres vil konsekvensen bli at ledningseier kan skyve sine kostander ved påvisning over på grunneiere og entreprenører. Det mener vi er urimelig, særlig med tanke på at dette er ledninger som ledningseier har liggende gratis i grunnen og i tillegg tjener penger på. Vår klare anbefaling er at forslaget om brukerbetaling skrotes, sier Julie Brodtkorb.