Foto: Trond Joelson

Vurderer å skifte flere bolter på E6 Hålogalandsbrua

Etter undersøkelsen av bruddet i én av 344 bolter som holder de to bærekablene på Hålogalandsbrua, vurderer Statens vegvesen å skifte ut flere av boltene.

De to bærekablene er festet med totalt 344 bolter, fordelt på fire spredekammer.

Etter at det ble oppdaget brudd i en av boltene for innfesting av bærekablene til E6 Hålogalandsbrua den 9. januar, så har Det Norske Veritas (DNV GL) undersøkt årsaken til bruddet.

Nå er rapporten fra DNV ferdig.

– Dette er ikke akutt alvorlig for brua, det utgjør mer et fremtidig driftsproblem. Vi må være trygge på at de boltene som er brukt på brua kommer til å holde, sier Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør i prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord til Byggeindustrien.

Men sånn som situasjonen er i dag, er ikke dette en fare for brua, ifølge Johansen.

– Det har det aldri vært, men vi ønsker jo som sagt å unngå driftsproblemer i fremtiden, sier Johansen.

Tror ikke stenging blir nødvendig

Vegvesenet har foreløpig ikke tatt stilling til om de må skifte ut alle eller noen av boltene.

– Vi har allerede skiftet ut noen bolter, og det gikk fint å gjennomføre det arbeidet uten at vi måtte stenge den for trafikk. Vi tror det skal gå fint ved fremtidige arbeider også. Vekten av de to bærekablene er fordelt på totalt 344 bolter og det utgjør ingen fare å skifte disse boltene én om gangen, sier Johansen.

God dialog med entreprenør

I en pressemelding Statens vegvesen har sendt ut, opplyser Johansen at de har sendt over rapporten til entreprenør og konsulent for å få deres synspunkt.

– Vi ønsker ikke at det skal herske usikkerhet rundt kvaliteten og bæreevnen til bærekablene, og vi vurderer derfor hvor mange av boltene vi må skifte, heter det i meldingen.

Johansen beskriver dialogen med entreprenøren som god.

– Alle parter har jobbet godt sammen med å finne årsaken, sier han.

– Og hva er årsaken?

– Den sannsynlige årsaken til bruddet er det som kalles «hydrogenindusert spenningssprekkvekst». Årsaken til dette er sammensatt.

– Hvordan vil du forklare dette enklest mulig?

– Enkelt fortalt så kan hydrogen trenge inn i stålet dersom det er en sprekk i det, og dermed kan sprekken utvides. Det kan være ting som værforhold og klima som utløser det. I konstruksjonsperioden sto jo boltene utsatt til for vær og vind, men nå er boltene skjermet og et avfuktningsanlegg bidrar til at det er et godt klima der de står i dag, sier Johansen.

- Situasjonen er stabil

Etter bruddet i staget i januar ble det satt i gang regelmessig visuell inspeksjon av alle spredekamrene, og situasjonen har vært stabil hele tiden. 

– Det har derfor ikke vært noen risiko for bæreevnen til brua, heter det i meldingen som ble sendt ut fra Vegvesenet.

– I etterkant av bruddet ble det iverksatt regelmessig visuell inspeksjon av spredekamrene for å avdekke eventuelle nye brudd. Bolten med brudd og flere andre bolter ble tatt ut for undersøkelser i skadelaboratorium og alle bolter som er tatt ut for skadeundersøkelser, er erstattet med nye bolter, sier Johansen.

Vurderer innholdet før fremgangsmåte blir bestemt

Rapporten er sendt til entreprenør og konsulent, slik at de kan vurdere innholdet i den før Vegvesenet bestemmer seg for videre fremgangsmåte.

– Vi har gjennom hele denne prosessen hatt tett kontakt med entreprenør og konsulentselskapet og alle bidrar aktivt til at vi kan finne en løsning på denne utfordringen. Nå skal vi ta noen runder om innholdet i rapporten, før vi bestemmer oss for videre fremgangsmåte, sier Johansen.