Vollebekk skole

Denne høsten åpner Vollebekk skole for Oslo-elevene. Byggherre Undervisningsbygg har prøvd ut en ny kontraktsform, og både entreprenør og byggherre gir opplegget toppkarakter.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Skolebygg

Bruttoareal: 10.200 kvadratmeter

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeledelse: T2-Prosjekt Asker

Prosjekteringsgruppeleder: Tekka

Samspillsentreprenør: WK Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: Ca. 240 millioner kroner

ARK: L2 Arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen

Rådgivere: SHA-koordinator og RIVei: Sweco Norge | RIB/RIG/RIBr/RIBy: Boro-Bygg | RIV og RIVA: Ingenia | RIE: Moe Råd-givende Ingeniører | RIA: Brekke & Strand Akustikk | RIMB: Golder Associates | RIM: Rambøll | UU: Universell Utforming | ITB: Kaardal Consult

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Assemblin | Ventilasjon: Klima Ventilasjon Energi | Elektro: Lefdal Installa-
sjon | Prefab: Contiga | Solavskjerming: Kvint | Heis: TKS Heis Kverneland | Graver: Firing & Thorsen | Pel og spunt: Entreprenørservice | Oppmåling: Nerdrums Oppmaaling | Brakke-
rigg: Normodul | Lett-tak: Lett-tak Systemer | Sportsgulv: Egas Sport | Avtrekkskap: Kilab | Vinduer: Lian Trevarefabrikk | Taktekking / Radon: Protan Torgersen & Høgseth | Betong: Unicon / Befenor Construction | Fasadeelementer: Optimera Byggelementer | Brannisolering: Byggimpuls | Kjerneboring: ProRiv | Gulvavretting: Vestfold Gulvavretting | Glassfasade: H.Glass | Mur: Fjeldheim og Knudsen | Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri | Traverser: Nordisk Helse Design | Lås og beslag: Lås og Prosjekt | Foldevegger: Trysil Byggprodukter | Maler: Malermester Dema | Tapetserer: Ragnar Andersson | Flis: BBM i Norge | Himling: Oslo Bygginnredning | Branngardin: Haby Norske Sjalusier | Metallarbeider / Rekkverk: Varig Fasade | Parkett: Bo Andren | Fuging: S&S Fuging | Dørmontasje: Dør og vindusmontasje | Innvendige dører: Nordic Dørfabrikk | Innvendige vinduer: Gilje Tre | Anleggsgartner: Sport og Grønt-anlegg | Byggevarer: Optimera | Fasadeplater: Alunor Metall

I august ringer det inn for første gang på Vollebekk skole.

Det gamle industriområdet øst i Oslo er i ferd med å transformeres til nytt by- og boligområde, med en rekke utviklingsprosjekter. Når de nye Vollebekk-boerne flytter inn, er skoletilbudet allerede på plass i påvente av etterspørselen.

I henhold til planene skal omtrent 800 boliger bygges sør for den nye skolen, og rundt 200 skal bygges på nordsiden.

Lysende eksempel

Elevene på Vollebekk skole blant annet nyte en dobbelt så høy dagslysfaktor som de påkrevde to prosentene i henhold til byggeforskriftene.

– Det oppleves veldig positivt innendørs. Og utomhusområdet er godt utformet og innholdsrikt, sier prosjektleder Grete Sætrang i Undervisningsbygg Oslo KF.

WK Entreprenør AS vant prosjektkonkurransen hvor de konkurrerte med fire andre prekvalifiserte team med løsningsforslag og pris.

Med seg på laget hadde de arkitekt L2 arkitekter, landskapsarkitekt Gullik Gulliksen, Boro Bygg på bygningsteknikk og brann, Ingenia på VVS, Moe Rådgivende Ing på elektroteknikk, Brekke og Strand på akustikk og Tekka på prosjekteringsledelse.

– Det har vært moro å være entreprenør på dette prosjektet, og kontrakten har vært inspirerende. Siden vi har vært med fra starten, har vi kunnet skape gode og byggevennlige løsninger i alle ledd. Vi har prøvd å bruke all vår kompetanse, og det har også fungert godt. Det er egentlig ingenting som har skåret seg på prosjektet, forteller prosjektleder Jørn Wegger i WK Entreprenør.

Samspill

Utbyggingen, som har gått fra mai 2015 til mai 2017, har hatt høyt fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og byggeprosjektet har vært gjennomført uten alvorlige hendelser, kun én fraværsskade etter at en arbeider vrikket foten.

– Samspillet på toppen har smittet nedover i prosjektet, selv om vi ikke har hatt samspillsavtaler med underentreprenørene våre. Vi har hatt daglige stående morgenmøter på 10 minutter, og vi har fått veldig gode signaler fra alle på prosjektet. Målet har vært at dette skal være et vellykket og lønnsomt prosjekt for alle involverte, sier Wegger.

Prosjektet er utformet i BIM fra dag én, og selv om det ikke har vært en papirfri byggeplass, har alle hatt tilgang til modellen og til et prosjekthotell med samtlige dokumenter.

Han understreker at tidlig entreprenørstyring og byggevennlig utforming har gitt en ryddig og sikker byggeplass i den to år lange byggeperioden.

Også byggherren understreker at denne konkurranseformen med prosjektforslag og pris har vært en suksess for Undervisningsbygg.

– Denne gjennomføringsmodellen har ikke vært vanlig for Undervisningsbyggs prosjekter, men det har vært en positiv erfaring. Vi har hatt tett og konstruktiv dialog hele veien mellom entreprenør og oss. Dette har vært et godt prosjekt for oss, og vi kommer til å ta med oss modellen og vurdere den i nye skoleutbygginger også, sier Grete Sætrang i Undervisningsbygg.

Førsteklasses

Den nye skolen er bygget som passivhus, og er litt over 10.000 kvadratmeter med undervisningslokaler, to gymsaler, diverse spesial- og aktivitetsrom og en egen avdeling spesialtilpasset elever med særskilte behov. Her er det blant annet omfattende tiltak for rullestolbrukere og rom spesialdesignet for undervisning av barn med konsentrasjonsvansker.

Skolen er dimensjonert for 780 elever, pluss 24 med spesielle behov, fra første til tiende klasse.

Skolebygget er pelet til fjell gjennom fast leire og stabil morene. Det er tradisjonelt utformet med plasstøpt kjeller, bæresystem av stål og med hulldekker i etasjeskillene. Skolen har prefabrikerte sjakter i kompaktelement og prefabrikerte tømmerelementer i fasaden. I første etasje er fasaden kledd i teglstein, og i øvrige etasjer har skolen fasader i Cembrit-plater, primært i grønt, men med innslag av oransje og blått for å ta igjen fargekodene for barne- og ungdomsskolelokalene inne i skolen. For å oppnå den høye sollysgraden er det også store mengder glass i fasaden.

Det er også gjort en enorm utomhusjobb på prosjektet, med skoleplan og parkanlegg for nærområdet utstyrt med en rekke sport- og lekefasiliteter. På den omtrent 16.430 kvadratmeter store tomten har det blitt utviklet omfattende overvannsløsninger slik at så godt som alt regnvann som faller over skolens område fordrøyes og håndteres på tomten.