Bernt Gudmund Apeland, administrerende direktør i Virke. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bernt Gudmund Apeland, administrerende direktør i Virke. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Virke-rapport: Kritisk lav aktivitet i byggenæringen

En rapport utarbeidet av Hovedorganisasjonen Virke viser at aktiviteten i byggenæringen har stupt i årets første måneder.

- Blant aktørene i byggvarehandel er fremtidsutsiktene pessimistiske nå. Det henger sammen med at en kombinasjon av redusert kjøpekraft, renteoppgang og et svekket boligmarked, fører til at færre nye byggeprosjekter igangsettes. Resultatet er lav aktivitet i næringen, sier Bernt Apeland, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke i enpressemelding.

I første tertial falt omsetningen i byggevarehandelen med 14,3 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Fallet tiltok kraftig i årets fire første måneder. Både proff- og privatmarkedet gikk betydelig ned, med henholdsvis 14,6 og 13,7 prosent i 1.tertital 2023. Det var klar nedgang i hele landet. Tilbakegangen var størst i Innlandet, etterfulgt av Vestfold og Telemark, Viken og Agder, viser rapporten.

Hvis oppdragene i byggebransjen uteblir advarer Apeland om at det kan få konsekvenser i mange år fremover.

- Hvis oppdragene forsvinner, vil kompetansen og kapasiteten gjøre det samme. Det betyr at når økonomien peker i retning av byggeboom vil vi mangle fagfolk til å gjennomføre prosjektene, sier Apeland.

Virke mener også at den ledige kapasiteten i byggenæringen er en gyllen anledning til å satse tungt på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg. I revidert nasjonalbudsjett omdisponerer regjeringen 500 millioner kroner til energieffektivisering gjennom Enova. Selv om det er et skritt i riktig retning, mener Virke summen er alt for lav.

- Det er langt ifra nok, og spesielt alarmerende er det at Enova nå kutter i støtten til energieffektivisering i eksisterende bygg. Det er fullstendig i strid med de signalene Stortinget tidligere har gitt, sier Apeland.

Han ber regjeringen gjennomføre en massiv satsing på energieffektivisering av bygg.

Her er rapporten.