Vinnerne av Eiendomsbransjens stipendordning 2021 kåret

Tre stipender på 25.000 kroner deles nå ut til tre vinnere.

- Formålet med fagstipendene er å øke kunnskapsnivået om offentlig og privat by- og stedsutvikling i praksis samt å inspirere til nytenkning om eiendomsbransjens samfunnsroller fremover, heter det i en pressemelding.

En enstemmig jury har besluttet at årets vinnere er:

Tema: Hvordan kan prosjekteringsledelsen legge til rette for sirkulære økonomiske byggeprosjekt?

Forfattere: Gyri Westgaard Aksens og Margrethe Køhler Eggan.

Lærested: NTNU.

Tema: Hvordan er det mulig å skape merverdi for utbyggere gjennom utvikling av stedstilhørighet til transformasjonsområder?

Forfattere: Andreas Fornes.

Lærested: NTNU.

Tema: Kan Internet of Things transformere måten vi drifter og forvalter våre næringsbygg?

Forfattere: Tommy R. Wilhelmsen.

Lærested: NTNU.

Vinnere er kåret av stipendordningens jury, som består av ledere i organisasjoner som støtter kunnskapskampanjen. Årets jury har bestått av følgende toppledere:
- Andreas Jul Røsjø, adm. direktør i Møller Eiendom
- Jan-Henry Hansen, adm. direktør i OPAK
- Jostein Kalsheim, eiendomsdirektør i Smedvig
- Sonja Horn, adm. direktør i Entra
- Peder Chr. Løvenskiold, adm. direktør i Anthon B. Nilsen Eiendom
- Jon-Erik Lunøe, adm. direktør i Bane NOR Eiendom
- Truls Nergaard, leder for eiendom i Storebrand Asset Management