Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Ville at Veidekke skulle stille 50 millioners-garanti på Bekkelaget

Kommuneadvokaten i Oslo krevde at Veidekke skulle stille en økonomisk garanti på 50 millioner kroner for å gå videre med begjæringen om midlertidig forføyning på prosjektet utvidelse av Bekkelaget renseanlegg.

Fremdrift har vært et viktig punkt i kontrakten fra før den ble inngått. Nye dokumenter, som viser kommunens tilsvar til Veidekkes begjæring om midlertidig forføyning, og kaster nytt lys over hvorfor Veidekke valgte å trekke den.

Miljøkonsekvensene gjorde at Oslo kommune krevde at Veidekke skulle stille en garanti på 50 millioner kroner dersom de tapte forføyningssaken. Dette mente de skulle dekke kostnader ved at prosjektet ble minst seks måneder forsinket, dagsmulkter og prisstigning på hele prosjektet.

I kommuneadvokatens tilsvar viser de til et notat fra januar 2013 fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). I dette understreker de at miljøforholdene i Oslofjorden er inne i en negativ utvikling, og at en forsinkelse på utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget vil være meget uheldig.

I et intervju med Byggeindustrien bekrefter NIVA viktigheten av utvidelsen, og fremhever Bekkelagsbassenget som en spesielt utsatt del av fjorden.

- Forholdene i sentrale basseng har jevnt og trutt blitt bedre. Når det gjelder Bekkelagsbassenget, så har det stoppet opp litt der. Forbedringer rundt siktedyp har ikke fortsatt der som i resten av fjorden, samtidig ble det bedre etter at det nye renseanlegget kom på plass. Bekymringen vår knytter seg mest til befolkningsøkningen i Oslo, som gjør at tilførselen i Oslofjorden øker. Men det er viktig å få på plass utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg, sier John Arthur Berge i NIVA, som har vært prosjektleder for overvåkningen av forholdene i Oslofjorden de siste fire årene.

I sitt tilsvar skriver kommuneadvokaten at Veidekkes interesser hovedsakelig er økonomiske og at: «Veidekkes interesse i at det besluttes midlertidig forføyning kan derfor ikke være særlig tungtveiende og står i åpenbart misforhold med kommunens og andre viktige samfunnsinteresser».