Villa Capjon

Nord i Drammen sentrum ble nylig leilighetskomplekset Villa Capjon ferdigstilt og overlevert sluttbrukerne.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Leilighetsbygg

BTA: 3400 kvadratmeter

Byggherre: Pilares Eiendom

Prosjektledelse: Consto Øst

Totalentreprenør: Consto Øst

Kontraktssum inklusiv mva: 60 millioner kroner

Arkitekt: Halvorsen & Reine

Rådgivere: RI bygg: Will Arentz l RI Brann: Sweco l RI Aku: By akustikk l RI VA og ByFy: EM teknikk l RI Geo: Løvlien Georåd

Underentreprenører, leverandører og rådgivere: Grunnarbeid: Kongsberg Entreprenør l KC peler: Keller Grundläggning l Spunting: NFT l Gartnerarbeid: Anleggsgartner Thorsby l Betongelementer: Systemblokk l Konstruksjonsstål: Næsset mek l Rekkverk og innglassing: GBS Produkter l Vindu og balkongdører: Nordan l Tredører: Swedoor l Svalgangsdører: Inwido Norway l Aluminiumsdører og glassfasade: Umbra produkter l Ståldører: Daloc l Brune fundermax fasadeplater: Combicraft l Hvite fibersement fasadeplater: Ivarsson l Blikkenslager: Haukjem l Stålisolering og branntetting: Røsholt Bruun l Taktekking: Ekkert tak l Ovn og piper: Arne Skarra l Byggevarer: Carlsen Fritzøe Kongsberg l Parkett og fotlister: Bo Andren l Maler: Bohlin l Flislegger: Mur og flisarbeid l Tegl, puss og murverk: Mjøndalen mur og puss l Fast inventar: Studio Sigdal Kongsberg l Elektriker: Five elektro l Rør og ventilasjon:
Assemblin l Heis: Orona l Lås og beslag: Kaba MøllerUndall
l Trinnlydsmatter og gulvavretning: Gulventreprenøren l Sol-
skjerming: Lunex l Bodsystem: Team bygg

Det nye fireetasjes bygget ligger i Hauges gate ved det ærbødige boligstrøket Det engelske kvarter, et navn som området fikk etter at arkitekturen ble tegnet i engelsk hagebystil i 1930. Nå er Villa Capjon blitt en del av denne atmosfæren. Den sentrale beliggenheten gir kort adkomst til bylivet, og i umiddelbar nærhet til både strand, park og turområder.

Prosjektet består av et nybygg med 26 leiligheter i størrelse fra 55 til 135 kvadratmeter – toroms, treroms- og fireromsleiligheter. Samtlige leiligheter ble solgt lenge før ferdigstillelse. Alle boenhetene har gjennomgående høy standard både i materialvalg, kjøkken- og baderomsinnredning. Prisene på leiligheten har variert mellom 2.990.000 kroner og 9.900.000 kroner.

Gjorde prosjektet større

Det er Pilares Eiendom AS som er byggherre for prosjektet der Consto Øst AS er totalentreprenør. Daglig leder Håkon Arnstorp forteller at bakgrunnen for prosjektet Villa Capjon, var at selskapet kjøpte to eiendommer hvor det allerede var utarbeidet et mindre prosjekt.

–Dette prosjektet omfattet et leilighetskompleks på 17 leiligheter. Vi hadde lyst til å utvide dette til 26 leiligheter, og for å få det til kjøpte vi også naboeiendommen. Intensjonen vår har vært å bygge gode boliger med en sentrums-
nær beliggenhet, sier Arnstorp til Byggeindustrien.

– Vedlikeholdsfrie fasader

Resultatet har blitt gjennomarbeidede løsninger, både når det gjelder kvalitet og materialbruk.

– Utvendig har vi valgt tilnærmet vedlikeholdsfrie fasader, og innvendig har vi i samarbeid med en lokal interiørarkitekt kommet frem til farger og materialbruk, sier Arnstorp.

Han sier at det har vært viktig å tilpasse Villa Capjon til området forøvrig.

– Vi har forsøkt å tilpasse leilighetskomplekset til omgivelsene på best mulig måte. Dette gjelder omkringliggende bebyggelse ved at vi har fasadebrytninger, og ved at vi har delt opp bygget i flere volumer, sier Arnstorp.

Garasjeplass til alle

Byggherren har også sørget for at samtlige av de 26 leilighetene har garasjeplass i den flotte, oppvarmede parkeringskjelleren med heisadkomst til de fire etasjene.

– Generelt er parkeringsplasser et must i Drammen, som foreløpig er en bilbasert by. Både i dette og andre prosjekter vi har i Drammen, er parkering viktig, understreker Arnstorp.

Consto Øst AS hadde fysisk oppstart av byggearbeidet høsten 2015 med rivning av tre eneboliger.

– Deretter gikk vi i gang med å bearbeide for spunting og kalkstabilisering. Bygget er reist på kompensert fundamentering, og i tillegg har vi benyttet KC-peler for å stabilisere bunnen som består av leire, sier prosjektleder Bjørn Kristian Hole til Byggeindustrien.

Selvbærende bunnplate

Massene fra tomta er tatt bort med seksjonsvis utgraving, og det er støpt mager mellom hver fase av utgravingen.

– Deretter begynte vi betong-
arbeidene med en selvbærende bunnplate som ble støpt i ett. Platen er 70 centimeter tykk, og totalt gikk det med 600 kubikkmeter med betong til denne, sier Hole.

Råbygget til Villa Capjon er kjellervegger og dekker. Bæresystemet består av plattendekker, plasstøpt betong og stål.

– Den siste kronen på verket er lettak før vi kom i gang med tømringsarbeidet, som består av plassbygde yttervegger. Etter at bygget var tett, startet innearbeidene med komplett innredning av leilighetene – både det tekniske og interiøret, forteller prosjektlederen i Consto Øst.

Trinnlydsdemping

I bygget, som er solgt med gode prosjektkvaliteter, er det krav til trinnlydsdemping. All oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme.

– Alle leilighetene har enstavs eikeparkett som standard. Badene har gjennomfargede, polerte hvite fliser. I dusj er det mosaikkfliser som standard. Samtlige dører er i massivt tre, og leilighetene er utrustet med oppgradert standard kjøkken fra Sigdal, sier Hole.

Samtlige leiligheter har for øvrig flislagte balkonger, og en del av balkongene er innglasset med åpning.

– Den utvendige fasaden vil gi sameiet minimalt med vedlike-
holdskostnader. Den består av tegl, laminatplater og fibersementplater, samt pussfasade, opplyser Hole.

– Kvartalsmessig utvikling

Det er arkitektfirmaet Halvorsen & Reine AS som har tegnet Villa Capjon. Ifølge daglig leder Øystein Rognebakke, har en kvartalsmessig utvikling i Drammen stått sentralt i arbeidet.

– Det har på den ene siden vært viktig å fortsette med denne delen av byutviklingen, og å få til en mest mulig harmonisk bygård med høye kvaliteter i fasader og utførelse, og med gode lysforhold, sier Rognebakke til Byggeindustrien.

– Hva har vært viktig i så måte?

– Mange parametere er lagt til grunn i utformingen av bygget. Vi har forholdt oss til gateløpene og kvartalet, og har hatt ønske om å tegne et bygg som står seg godt med tanke på vedlikeholdsbehovet. Det stiller krav til materialbruken, som blant annet er tegl. Alle husets sider er definert, og vi har funnet gode løsninger for trapper og balkonger. Det er en trang situasjon, så det har vært et puslespill fra vår side, sier Rognebakke.

– Gunstig variasjon

Han påpeker at beliggenheten ved siden av Det engelske kvarteret har hatt en viss betydning for det arkitektoniske.

– Det gjelder både dimensjonene og kvaliteten på bygget. Det engelske kvarter er organisert som en hageby, men selve tomta til Villa Capjon setter helt andre forutsetninger til arkitektur enn dette kvarteret, sier Rognebakke, som også har lagt vekt på at bygget har leiligheter med ulike størrelser og kvaliteter.

– Dette er gunstig med tanke på de som vil bo her nå, og variasjonen av leilighetstypene gjør at man får en variert type beboere når det gjelder alderssammensetning, sier Rognebakke.