Samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen i samtale med avdelingsdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen og statssekretær Bård Hoksrud like ved brua.

Vil vurdere bedre kontroll rundt bruer

Det er Statens vegvesen som eier Skjeggestad bru. De eier også grunnen under brua, og tre meter til hver side av brua. Samferdselsministeren vurderer nå om det bør være bedre kontroll rundt viktige samferdselskonstruksjoner.

Tilsvarende ordning som man har ved Skjeggestad bru har man også ved de fleste andre anlegg som eies av Statens vegvesen, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at han ønsker å se på tiltak som kan sikre konstruksjonene bedre enn hva som er tilfelle nå.

- Dette kan gjøres på flere måter. Staten kan for eksempel gå inn og erverve større områder rundt denne typen konstruksjoner for å kunne sikre anlegget bedre. En løsning kan også være en langt mer omfattede skilting og merking enn hva vi ser i dag. Da kunne vi kanskje unngått anleggsarbeid så nær viktige konstruksjoner, sier Solvik-Olsen til Byggeindustrien.

Han forteller at dette er forhold de nå vil se på videre sammen med Statens vegvesen.