Lars Jørgen Kjærås, direktør Metso Outotecs (t.v.) og Ole Terje Letmolie, daglig leder i NOMAS. Foto: NOMAS

Lars Jørgen Kjærås, direktør Metso Outotecs (t.v.) og Ole Terje Letmolie, daglig leder i NOMAS. Foto: NOMAS

Vil satse stort på bærekraftig massehåndtering

– Dagens tilnærming til masseforvaltning innebærer at store mengder fullt brukbare masser hver eneste dag går ut av verdikjeden og transporteres rett på deponi, skriver NOMAS i en pressemelding, og peker på at dette er noe de ønsker å gjøre noe med.

Nylig foretok HI Gruppen-eide NOMAS (Norsk Massehåndtering AS) en investeringsbeslutning og signerte en avtale om kjøp av et fullskala gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser.

Kontraktsmotpart er Norges-avdelingen til finske Metso Outotec.

– Vi ser at byggeaktiviteten i Viken og områdene rundt er økende. Store utbyggingsprosjekter gir store mengder gravemasser. Økt nyttiggjøring av disse massene er god samfunnsøkonomi, og vil gi et solid bidrag til utviklingen mot en sirkulær økonomi, sier daglig leder i NOMAS, Ole Terje Letmolie, i meldingen.

NOMAS utgjør en egen divisjon i Hæhre & Isachsen Gruppen, og ble etablert sommeren 2021.

– Det vedvarende høye presset på uttak av ikke-fornybare byggeråstoffer og manglende areal for mottak av overskuddsmasser, danner bakteppet for etablering av NOMAS. Alle deltakere i verdikjeden har en stor og felles interesse i bærekraftige industriløsninger på området massehåndtering. Gevinstene er mange. Bedre massehåndtering vil medføre redusert transport og mindre klimautslipp, sier konsernsjef Albert Hæhre.

Det nye gjenvinningsanlegget vil etableres ved NOMAS` hovedanlegg i Mjøndalen i Drammen kommune, og planlegges ferdigstilt høsten 2022.

– Teknologien og behandlingsprosessene vil representere det ypperste innenfor området. Våre kunder innen tilslags- og mineralforedlingsindustrien krever stadig mer effektive og bærekraftige løsninger, og all vår produktutvikling er rigget deretter, sier direktør for Metso Outotecs norske virksomhet, Lars Jørgen Kjærås, i meldingen.

Ole Terje Letmolie forklarer at intensjonen er at det nye anleggetskal håndtere både rene og forurensede gravemasser.

– Produktet etter gjenvinningsprosessen vil være sorterte og graderte stein- og grusmasser som skal benyttes i bærekraftige bygge- og anleggsprosjekter. Gjennom å håndtere problemstillingene vi møter ute på prosjekt på nye og innovative måter, kan vi redusere både kostnader og utslipp, sier NOMAS-sjefen.