Arkivfoto: Vidar Knai / SCANPIX

Arkivfoto: Vidar Knai / SCANPIX

Vil reversere kutt i støtten til godsoverføring fra vei til bane

Regjeringen foreslår å reversere kuttene i støtteordningen for overføring av godstransport fra vei til bane.

Det skriver regjeringen i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2022.

– Hurdalsplattformen er klar på at regjeringen vil overføre mer gods fra vei til jernbane. Vi foreslår derfor å reversere kuttet i tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til bane i den forrige regjeringens budsjettforslag for neste år. Det er mer klimavennlig å kjøre gods på jernbane enn på vei, og derfor er denne ordningen viktig. Reverseringen bidrar også til å gi godsnæringen på bane forutsigbare rammevilkår, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Reverseringen betyr at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til godsoverføringsordningen med 10,3 millioner kroner, til 92,3 millioner kroner, sammenlignet med statsbudsjettforslaget til den forrige regjeringen, heter det i pressemeldingen.

Målet med tilskuddsordningen er, ifølge regjeringen, å bidra til at flere virksomheter velger å sende gods på jernbanen, og at miljøfordelene ved dette blir bedre reflektert i markedsprisen sammenlignet med å frakte gods på vei.