Vil kutte i veivedlikeholdet i Sør-Trøndelag

Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag vil ta rundt 50 millioner fra fylkeskommunens veivedlikeholdspott, og sette pengene på bok.

Det skriver Adresseavisa i en artikkel på sine nettsider.

Torhild Aarbergsbotten i Høyre Sør-Trøndelag sier overfor adressa.no at det er meningsløst å ta penger fra veivedlikeholdet i fylket for å sette penger på et fond til AtB, Trøndelags kollektivtransportselskap.

–Jeg ble veldig overrasket da jeg så dette forslaget. Vedlikeholdet av veiene i Sør-Trøndelag er skarpt til beinet i mange år. Vi bør heller bruke 108 millioner kroner mer enn i fjor. Men så kommer det et forslag om å redusere denne budsjettposten med nesten 50 millioner kroner. Jeg håper virkelig det rødgrønne flertallet i fylkeskommunen er med oss i å stanse dette, sier Aarbergsbotten.

I budsjettforslaget som fylkesrådmannen la frem tirsdag, legges det opp til å redusere budsjettposten på vedlikehold av veier som fylkeskommunen har ansvaret for med 47 millioner kroner neste år. Fylkesrådmannen mener disse pengene bør settes på konto i tilfelle AtB ikke når budsjettet for 2015.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier overfor Adresseavisen at den politiske behandlingen av rådmannens forslag ennå ikke har kommet i gang.

–Jeg skal ikke snakke på vegne av rådmannen, men han har foreslått at vi setter av en intern buffer for å verne andre sektorer i budsjettet dersom det blir overskridelser her. Vi har en bakgrunn der vi har sett at AtB har slitt med å kutte kostnader, og slik sett er dette en forsikring mot lignende episoder. Men jeg ser ikke på dette som at det blir mindre vedlikehold på veiene neste år. Hvor mye vedlikehold som kreves kommer blant annet an på vær og hva som skjer av uforutsette forhold gjennom vinteren. Vi dekker alltid inn utgiftene om det skulle oppstå ekstraordinære behov. Det skal vi gjøre på vedlikehold også neste år, sier Tore O. Sandvik.

Fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2015 skal nå gjennom politisk behandling, og vedtas i fylkestinget i Sør-Trøndelag nærmere jul, heter det i artikkelen.