Vil hyttemarkedet fortsette å vokse?

Mange valgte å tilbringe jule- og nyttårshelgen i sine fritidsboliger rundt om i landet. Stadig flere har nå fått muligheten til å realisere hyttedrømmen, og dette markedet ser ikke ut til å ha noen ende.

Ifølge Prognosesenteret finnes det nå rundt 500.000 fritidsboliger rundt om i Norge. Stadig flere ønsker og har ikke minst økonomiske muligheter til å kjøpe seg en fritidsbolig i fjellet eller ved sjøen. Ikke minst ser vi at antall hytter i fjellheimen har økt relativt kraftig i utbyggintakt de senere årene, og utbudet av både tomter og brukte enheter er stabilt høyt. Det er regulert og planer om å regulere en lang rekke utbyggingsfelter ulike steder. Ikke minst innen en avstand på rundt tre timer fra hovedstaden finnes det mange påbegynte storutbygginger, og flere kommer. Til tross for stadig økende bevissthet rundt en bærekraftig utvikling, skal det være rundt 100.000 husholdninger som har konkrete planer om å bygge seg hytte, og enda flere ønsker seg dette. Mange ønsker å sette en stopper for den omfangsrike utbyggingen vi ser flere steder, men utbyggingen ser ikke ut til å dempes, heller tvert om. Stadig flere ønsker og har mulighet til å bygge seg en bolig nummer to eller tre. Ved at standarden stadig øker, får også flere mulighet til å bruke fritidsboligen mer enn tidligere. Innlagt vann og strøm er nå selvsagt, nå er det krav om innlagt bredbånd og andre bekvemmelighetshensyn som tas, som blant annet mulighet til å parkere tørt og det å kjøre inn til en ferdig oppmåket innkjørsel som er viktig.

Vi ser også at utbyggingene nå også skjer mer samlet enn tidligere. Hyttene og leilighetene settes opp i større byggefelt, noe som selvsagt er en fordel ved at man ikke utnytter for store deler av den uberørte naturen, som nok også vil bli stadig mer debattert i tiden fremover. Det betyr at man også får naboer i fjellheimen, men for mange er ikke dette det viktigste, men det at man kommer unna hverdagen og får mulighet til ta med familien bort fra det daglige stresset.

Stadig færre får i dag mulighet til å kjøpe seg eneboliger i og rundt de største byene, og takten på utbyggingen av eneboliger har en fallende tendens, og lite tyder på at denne skal opp igjen. Dermed ser stadig flere muligheten til å kunne realisere «eneboligdrømmen» på fjellet. Her er utbudet av tomter fortsatt svært stort, og lite tyder på at det kommer til å forsvinne med det første. Men det er klart, prisene stiger på fjellet også, og det koster å bygge de høystandardshyttene som nå realiseres rundt om i landet, spesielt i de største pressområdene. For det er definitivt pressområder også ved flere av de mest populære vinterdestinasjonene. Her må man punge ut mange millioner om man ønsker å sikre seg en nyere hytte.

Men utbudet varierer selvsagt på de ulike stedene rundt om i landet, og det er fortsatt gode muligheter til sikre seg en god standard om man ikke må være på de mest populære stedene, og ikke må ha det aller nyeste og mest fancy. Et nytt element som nå er kommet inn, etter at vi ser stadig mildere vintre i lavlandet, er at det kan bli ekstra rift om hyttene som ligger høyest i terrenget, og som kan vise seg å være de mest snøsikre områdene.

Vi ser ingen tendens til et fallende hyttemarked med de første, heller tvert om. Med fortsatt lave renter, et stabilt arbeidsmarked og mange som kan se frem til å få en større arv i fanget, vil mange fortsatt ha mulighet til å sikre seg en bolig nummer to i fjellet. Dette representerer definitivt også en sterk vekstdriver for byggenæringen, ikke minst rundt om i distriktene vil dette bli stadig viktigere. Prognosesenteret melder at hyttemarkedet nå omsetter for rundt 30 milliarder kroner innen nybygg og ROT-markedet sett under ett. Dette representerer definitivt en betydelig omsetning, noe som bør få mer oppmerksomhet i næringen.