- Vil ha tøffere oppfølging

Både kommunene og byggenæringen ønsker tøffere oppfølging av foretak som har sentral godkjenning. Det fremgår av en undersøkelse Statens bygningstekniske etat har gjort.

- Foretak som ikke følger reglene skal hverken få inneha sentral godkjenning eller få ansvarsrett i byggesaker, sier assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i Statens bygningstekniske etat, BE. Til tross for en økning i andelen foretak som følges opp og økt byggetilsyn i kommunene er det fremdeles mange som får bryte regler uten at det får konsekvenser. - Når det oppdages tekniske feil eller ulovlig byggeprosess er byggene ofte ferdig oppført. Det er for sent å forebygge. Kommunene bør i større grad å bidra til å forebygge feil ved tilsyn av styringssystemer og dokumentasjon knyttet til prosjektene, og ikke bare avdekke åpenbare ulovligheter i avslutningsfasen, sier Pillgram Larsen. - Byggesakssystemet i Norge, med foretak som står ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene, er avhengig av at ansvarlige foretak følges opp. Det er en hovedkonklusjon i alle evalueringer som er foretatt av byggesakssystemet, sier rådgiver Anders Reinertsen i BE. - Fremdeles er det mange kommuner som ikke sender rapporter til Statens bygningstekniske etat når foretakene bryter reglene. Slike rapporter er viktig for å at den sentrale godkjenningsordningen og ansvarssystemet skal fungere som forutsatt. Statens bygningstekniske etat tar utgangspunkt i slike rapporter og vil i tillegg øke antallet oppfølginger på statistisk grunnlag, sier Reinertsen.