Vil ha rushtidsavgift i Trondheim og Bergen

Opptil 15 prosent færre biler på veien kan bli konsekvensen om Trondheim og Bergen sier ja til en rushtidsavgift på maks 40 kroner.

Årsaken er at veksten i biltrafikken vil bremses kraftig opp om de to byene innfører rushtidsavgift, skriver VG.

Det er en fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som viser dette. Rapporten er gjort for Samferdselsdepartementet.

- Det må være interessant for det lokale styret i disse byene å se at det kan vinne så mye på å innføre rushtidsavgift, sier Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

De lokale politikerne i begge byene har foreløpig vært negative til forslaget.