Ill. Bane Nor
Ill. Bane Nor

Vil ha entreprenør til å bygge togparkering

Bane Nor søker nå etter entreprenører til å bygge togparkeringen på Barkåker, like utenfor Tønsberg.

Togparkeringen skal ha plass til 14 togsett fordelt på syv spor, og det skal bygges både servicebygg, pumpestasjon og tekniske bygg.

– Adkomsten med bil blir fra Hortensveien, så denne avkjøringen er inkludert i prosjektet. Anlegget skal være ferdig samtidig med nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, altså sommeren 2025, skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Vi tror denne jobben har passe størrelse og burde være interessant for flere aktører, sier prosjektleder i Bane NOR, Mikael Rønneberg, i meldingen.

Mikael Rønneberg. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR
Mikael Rønneberg. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR

Bane Nor gjennomfører omfattende forbedringer på Vestfoldbanen, for å legge til rette for flere avganger og kortere reisetid. Nå skal det bygges togparkering utenfor Tønsberg, for å kunne hente ut full effekt av det fremtidige sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg.

Kontrakten er en utførelsesentreprise og omfatter blant annet togparkering med 14 plasser fordelt på syv spor. Hvert spor er 220 meter. Jobben omfatter også grunnarbeider på påkoblingspor og deler av dobbeltspor, rive deler av eksisterende bru over jernbane for å bygge ny støttemur og grunnlag for påkoblingspor. Bru skal reetableres etter at støttemur er bygd. Bygging av atkomstvei fra Hortensveien og tilpassing av krysset inngår også.